27 de maig 2019

Places gratuïtes per a fills i filles del personal de la concertada de la concertada

Places gratuïtes per a fills i filles del personal de la concertada 


Terminis, àmbit d’aplicació i model de sol·licitud 

10 de maig 2019

Taules salarials pel personal d'EEE, any 2019


Ja estan publicades les taules salarials pel personal de les Escoles d'Educació Especial, tant pel que fa al pagament directe com al pagament concertat.