13 de març 2019

Cobrament de part de la paga pendent de 2013 a la nòmina de març


Com recordareu, fruit de la capacitat de negociació i pressió intensa amb la convocatòria de vaga dels i de les delegades de CCOO i altres organitzacions  sindicals, vam aconseguir un acord que ens va permetre desconvocar la vaga prevista pel dimecres 12 de desembre de 2018. Aquest acord suposava la recuperació de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de quatre anys. La concreció d'aquest retorn era:


  • 2019: 40 % de la paga 2013 (10% durant el 1er trimestre).
  • 2020: 60% del 2013.
  • 2021: 55 % del 2014 i 50% de productivitat (pel personal laboral del departament d' ensenyament).
  • 2022: 45 %del 2014 i 50 % restant del complement de productivitat.


Aquest mes de març recuperarem el 10% de la paga arrabassada de 2013

Com es cobrarà?

Personal fora de pagament delegat
Aquells docents que a desembre de 2013 estaven a pagament delegat i ara ja no estan dins del sistema per la causa que sigui (atur, jubilació, pagament directe de l’escola, defunció...) hauran de sol·licitar la quantitat a l’últim centre on van prestar els seus serveis. Des de CCOO posem a la vostra disposició un model per fer la sol·licitud, sense que de moment s’hagi fixat cap data límit per demanar-la.

Els docents que van patir la retallada directament de l’escola perquè no estaven a pagament delegat hauran de reclamar al seu titular l’abonament de les quantitats pendents de recuperar.

Personal dins del sistema de pagament delegat
El primer abonament (10% de la paga de 2013) s’ingressarà directament a la nòmina de març d’enguany sense necessitat de fer cap tipus de reclamació. Aquelles persones que han canviat d’escola i continuen a pagament delegat rebran igualment la quantitat que els pertoca.