1 de març 2018

La realitat de la recuperació de la paga de 2012

Les negociacions a la Mesa General de la Funció Pública són les que han permès recuperar part del que ens han arrabassat 
Com ja sabeu, el Govern ha anunciat fa pocs dies que, en la nòmina del mes d’abril, procedirà a retornar-nos el que encara els faltava de la paga de 2012, el 20,77%. 

Aquest retorn té el seu origen en l’acord que CCOO va signar a la Mesa General de la Funció Pública (MGFP) el 9 de juny de 2016. 

Com també sabeu totes i tots, les retribucions del personal docent de concertada van quedar vinculats als mòduls del Pressupostos de la Generalitat per culpa de la signatura del X Conveni de l’Ensenyament sostingut total o parcialment per fons públics. Aquest Conveni de renúncies que CCOO es va negar a signar i que sí ho van fer USOC i UGT suposava, entre d’altres coses, la desaparició de les taules salarials del personal docent del conveni, de manera que qualsevol negociació col·lectiva sobre les retribucions del personal docent de la concertada s’ha de fer en l’esmentada Mesa General de la Funció Pública

Per formar part de la Mesa General de la Funció Pública cal tenir un 10% de representativitat en el sector públic. Com que USOC no arriba a aquest percentatge, està fora de la Mesa. En poques paraules, no només ens deixen sense taules salarials sinó que envien la negociació col·lectiva d’aquestes a un àmbit en el que ells mateixos no hi estan representats ni hi poden incidir de cap manera. 

Aquesta circumstància deu ser la que explica que USOC vulgui justificar el retorn de la paga de 2012 a través d’una recollida d’encara no 6.000 signatures, un viatge a visitar els lleons del Parlament espanyol i unes negociacions amb l’Administració en no se sap ben bé quin àmbit, mesa o lloc, ni quina resposta n’obtingueren. 

No, USOC, la recuperació de la paga de 2012 la vam aconseguir CCOO i els sindicats presents a la MGFP

CCOO seguirem lluitant, negociant i defensant les condicions dels treballadors i treballadores de la concertada sense enganyar, de cara.