29 de gen. 2018

Quatre idees per tenir clara la subrogació

Quatre idees per tenir clara la subrogació

Què és la subrogació?
La subrogació d’un contracte es produeix quan un dels signants d’aquest contracte traspassa a un tercer el seu acompliment en les mateixes condicions que s’havien fixat en el seu moment entre l’empresa i els treballadors i treballadores.

Què suposa la subrogació?
La subrogació suposa la liquidació per l’empresa sortint de la part proporcional de les pagues extres. En cap cas, els treballadors i treballadores han de percebre cap indemnització, ja que la relació laboral no s’interromp. En cas de resolució posterior d’aquesta relació laboral, serà l’última empresa la que pagui la totalitat de la indemnització que procedís, tant dels temps treballat per l’empleat o empleada a la primera empresa com el treballat en la que se subroga.

Finalment, és important destacar que la subrogació mai suposa un nou contracte, per la qual cosa, si es pretenguessin realitzar canvis en les condicions laborals i els treballadors i treballadores no hi estiguessin d’acord, es podria denunciar aquesta circumstància.

Recordeu, idees importants a tenir en compte...
  • En una subrogació no s’ha de signar cap nou contracte.
  • S’han de mantenir les mateixes condicions laborals (salari, antiguitat, jornada...).
  • L’empresa sortint s’ha de fer càrrec de la liquidació de la part proporcional de pagues extres, hores extres.
  • En una subrogació no hi ha d’haver cap indemnització perquè no és un acomiadament.
 Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb CCOO

Vine i lluita amb nosaltres!


3 de gen. 2018

Coeducar per Innovar: jornada per a docents, suport educatiu i educadors i educadores


Dins de les activitats al voltant de "l'educació que volem" iniciem l'any 2018 amb la jornada "Coeducar per innovar". 


L'objectiu és reflexionar sobre la situació de la coeducació a Catalunya i donar eines per treballar-la als centres educatius.

La jornada es farà el 25 de gener a les 18 hores a la seu nacional de CCOO (Via Laietana 16, Barcelona).

El temes a tractar seran: 

1. -Estat de la qüestió i reptes de futur en referència a la Coeducació per part del Departament d'Ensenyament.
Ponent: MARTA CLAR BALLESTEROS (Responsable de polítiques de gènere al Departament d’Ensenyament).

2.- Marc teòric, el perquè de la coeducació i què es pot fer des dels centres educatius. 
Ponent: MERCÈ OTERO  VIDAL (Professora de Secundària).

3.- Propostes d'intervenció concretes per treballar a les aules de primària i de secundària.
Ponents: MERCÈ GARCÉS FERNÁNDEZ (Mestra de Primària) i MERCÈ GÓMEZ LLOBREGAT (Professora de Secundària).

Modera: MERCÈ MIRALLES CONTE (Mestra i delegada sindical de CCOO)

Les places són limitades i disposarem de servei de canguratge per qui ho necessiti.