21 de des. 2017

Retribucions de les jornades parcials a concertada

En el últims cursos ens estem trobant amb un increment significatiu de les contractacions a temps parcial i de les reduccions de jornades del professorat. Aquesta precarització de les condicions laborals té repercussió directa sobre les percepcions econòmiques.

Amb la següent taula queden reflectides la relació hora lectiva/no lectiva i les retribucions corresponents, a l’espera de noves taules salarials per 2018.