21 de des. 2017

Retribucions vigents a la concertada

Aquesta és la taula de les retribucions dels i les docents de la concertada.
Ara com ara, són les taules vigents, aprovades l'estiu passat, a l'espera que se n'aprovin de noves. 

Com ja sabeu, el nostre conveni no té taules salarials pròpies. Aquest és un dels motius pels què no vam signar-lo en el seu moment. Això fa que qualsevol variació retributiva s'hagi de negociar en les Meses de negociació sectorial i general de la Funció Pública.

CCOO està present en aquestes meses i pot vetllar pels interessos dels treballadors i les treballadores de la concertada pel que fa a la seva retribució. No així la USOC, que tot i signar un conveni sense taules, no pot defensar els interessos dels companys i companyes que representen.

Recordem que el Departament d'Ensenyament en Acord de Govern de 29 d'agost de 2017, reconeix el pagament del complement per tutors de l'escola concertada a tots els nivells educatius. Aquest complement s'abonaria a partir de gener de 2018,  sempre i quan s'iniciin les negociacions que aclareixin les condicions i termes en que farà efectiu.


Personal docent
Sou Base
Plus analogia
Complement Específic
Trienni
Educació Infantil Segon Cicle i Educació Primària
Professor/a titular
1572,95€
384,31€
35,95€
34,11€
Instructor/ educació física
1221,74€
----
----
30,61€
Educació Secundària Obligatòria/ Batxillerat/ Cicles Formatius
Professor/a titular
1855,64€
355,39€
35,95€
41,13€Professor/a ajudant C.F.
1680,88€
400,70€
35,95€
34,09€


Estadis
1r:
105,04€
2n:
110,46€
3r:
125,25€
4t:
135,63€
5è:
118,72€
Acumulat mensual

215,50€
340,75€
476,39€
595,10€


Càrrecs directius
Centres estructura cíclica
Centres amb 1 o 2 línies
Centres amb 3 o 4 línies
Centres amb 5 o més línies

Educació Primària
Director/a
344,60 €
493,71 €
679,68 €
719,51 €
----
Subdirector/a
----
350,46 €
426,12 €
449,41 €
----
Cap d'estudis
235,19 €
350,46 €
426,12 €
449,41 €
----
Educació Secundària Obligatòria
Director/a
----
664,41 €
718,69 €
----
----
Subdirector/a
----
----
547,79 €
----
----
Cap d'estudis
----
504,52 €
547,79 €
----
----
Coor. pedagògic/a
----
----
547,79 €
----
----
Cap de Departament
----
76,27 €
76,27 €
----
----
Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior
Director/a
----
----
----
----
664,41 €
Cap d'estudis
----
----
----
----
504,52 €
Coor. pedagògic/a
----
----
----
----
504,52 €
Cap de Departament
----
----
----
----
76,27 €