21 de juny 2017

Cada cop més a prop de recuperar les pagues de 2013 i 2014

CCOO manifestem la nostra satisfacció pels acords aconseguits en la Mesa de la funció pública entre ells el retorn d'un mínim del 10% de la paga de 2013 durant l'any 2018. 

Significa el reconeixement del deute i iniciar el retorn del total que ens deuen de les pagues extres dels anys 2013 i 2014 el proper any 2018. Fins ara, sempre ens havien manifestat que no seria abans de 2019 (per motius pressupostaris). 

També estem satisfets per haver desencallat la negociació que estava aturada en perjudici dels treballadors i les treballadores de la Generalitat o d’aquells que hi depenen, com és el cas de la concertada.

20 de juny 2017

Calor a les escoles: 4 apunts

Les altes temperatures durant els mesos de juny i de setembre, coincidint amb el final i el principi de curs, són un fet característic del clima mediterrani. Hem d'esperar que aquest fet es repeteixi regularment i, per tant, entenem que l'Administració i les titularitats dels centres han d'estar preparats per això.

19 de juny 2017

Calendari escolar pel curs 2017-2018


Calendari continuista que manté les línies generals dels últims cursos. 
Inici d’activitats dels centres educatius i del professorat: dia 1 de setembre del 2017. 
Cessament de les activitats: no abans del 30 de juny de 2018. 


2 de juny 2017

Signades les taules de batxillerat, PAS i 0-3 integrat

Avui divendres,CCOO, juntament amb els sindicats signants del Xè Conveni de concertada i les patronals del sector, hem signat les taules salarials del personal d’administració i serveis (PAS), batxillerat no concertat i 0-3 integrat.