15 de febr. 2017

CCOO Exigim l'homologació dels docents de la concertada

CCOO EXIGIM L’HOMOLOGACIO DELS DOCENTS DE LA CONCERTADA

Accedeix al full informatiu aquí (pdf)

La Llei d’Educació de Catalunya de 2009, a la seva disposició transitòria segona, reflecteix que l’analogia retributiva i de jornada amb el professorat de la pública s’haurà d’assolir abans del juliol de 2012 i 2017 respectivament.

Homologació retributiva i de condicions de treball del professorat dels centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya

1. S’han de consignar gradualment en el pressupost anual de la Generalitat, en el termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les partides suficients per a assolir l’homologació retributiva del professorat que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats amb el professorat dels centres públics.

2. La quantia del mòdul per unitat escolar regulada per l’article 205 ha d’incloure de manera gradual, en el termini de vuit anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les quantitats necessàries per a definir les condicions de treball del professorat que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres concertats, prenent com a referència les condicions del professorat dels centres públics.

Actualment encara no estem al 100% de l’homologació real. La jornada lectiva i el plus de tutoria continuen sent el nostre cavall de batalla. Ha arribat l’hora, després de suportar continues retallades, d’aplicar el calendari de desplegament i aplicació de la llei, de millorar també les condicions en què el professorat de l’escola concertada desenvolupa la seva activitat professional. Apostar pels docents i reconèixer el seu esforç és apostar per la qualitat del sistema educatiu.

Exigim la reducció de l’horari lectiu del professorat i l’equiparació amb els docents de l’escola pública: 19 hores a Secundària i 24 hores per als mestres.

Exigim que ens reconeguin la Tutoria, amb temps de dedicació i remuneració per aquesta funció d’especial responsabilitat.

Exigim que s’acompleixin els compromisos!!!
Formem part del Servei d’Educació de Catalunya i no entenem que les nostres condicions laborals siguin diferents a les dels docents de pública. La feina dels i les professionals del sistema educatiu en general i de l’escola concertada en particular, incloent al personal del PAS, manca del suficient reconeixement que es mereix.

A igual treball, mateixes condicions laborals i mateix salari. No volem ser professionals de segona! La dignificació de les nostres condicions de treball està en joc.

Per què se’ns homologa només en les retallades?

CCOO DEFENSA ELS TEUS DRETS, VINE I PARTICIPA!