30 de gen. 2017

Retribucions congelades des de 2010. Residències, Centres de dia i Llars.

Retribucions congelades des de 2010

CCOO demana revertir les retallades als treballadors de residències, centres de dia i llars-residència per a l’atenció de persones amb discapacitat intel•lectual

27 de gen. 2017

Negociació de les condicions de treball dels empleats públics

Només demanem el que ens deuen

Accedeix al full en pdf aquí

Entre el dimarts dia 24 i dijous 26, els sindicats CCOO i IAC ens hem reunit amb tots els grups polítics del Parlament de Catalunya per cercar el seu compromís respecte les nostres demandes pel que fa als pressupostos de 2017.

Els hem demanat a tots que en el debat parlamentari donin suport a les esmenes dels diferents grups que recullen les nostres reivindicacions, com ara: 100% per IT, recuperació d’una part de la paga de 2013 al 2017, Fons d’Acció Social, reducció lectiva pels més grans de 55 anys, tornar el primer estadi a sis anys...

A més de les reivindicacions que han de ser incloses en els pressupostos de 2017 volem assolir acords per aconseguir una Oferta Pública d’Ocupació per recuperar plantilles i reduir la temporalitat, el retorn total de les pagues de 2013 i 2014, tornar a la jornada d’abans de 2012 a l’ICS i Ensenyament, aplicar la jornada de 35 hores al Personal Administratiu i Tècnic...

En el marc parlamentari s’ha aprovat una Moció en la què s’insta al Govern a retornar la totalitat de les pagues abans del final de l’actual legislatura, reduir la temporalitat i calendaritzar l’oferta d’ocupació.
De nou la manca de voluntat negociadora i l’incompliment del Govern ens ha portat a demanar suport als diferents grups parlamentaris per desbloquejar la situació.

Al llarg de la sessió parlamentària, la Secretaria de la Funció Pública es va comprometre amb nosaltres a convocar la Mesa General de la Funció Publica pel dia 2 de febrer.

Davant el desbloqueig de la situació, hem decidit endarrerir les concentracions de delegats i delegades previstes pel dia 31 de gener. Seguirem fem propostes i mobilitzant-nos fins aconseguir el retorn de tots els drets que ens han arrabassat.

11 de gen. 2017

Novetats al permís de paternitat


Accedeix al document en pdf


Què és el permís de paternitat?

És el període de suspensió de la relació laboral, per raó de naixement, adopció o acolliment, que correspon només a un dels progenitors, a elecció de les persones interessades. En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva al progenitor que no ha parit. És un permís nominal que NO pot ser cedit totalment ni parcial a l'altre progenitor, com Sí passa amb algunes de les 16 setmanes de permís de maternitat.Quina és la durada del permís de paternitat?

L'ampliació de 2 a 4 setmanes del permís patern per naixement o adopció estava prevista a la llei d'igualtat de 2007 però els successius governs del PSOE i PP van posposar la seva aplicació.
A partir de 01/01/2017 passa de 13 dies a 4 setmanes ininterrompudes, ampliables en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Aquest permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial de un mínim del 50%, previ acord entre l’empresari i el treballador o treballadora.
No s’ha d’oblidar que independentment de l’increment del permís de paternitat, els pares continuen tenint el permís per naixement de fill/a de 2 dies, que es poden ampliar segons conveni. Aquest permís s’ha de gaudir de forma continua i consecutiva a partir del moment del naixement de la criatura.Quan es pot gaudir i quins són els requisits per fer-ho?

A diferència del permís per naixement, el permís de paternitat és pot gaudir quan el pare ho cregui més convenient: simultàniament i durant el permís de maternitat de la mare o immediatament a continuació d’aquest. Així doncs, en el cas de coincidència amb les vacances, aquesta flexibilitat d’elecció ens permet gaudir d’aquest permís abans i/o després de les vacances.
Si el pare fa ús del permís de paternitat, encara que només sigui d’un dia, estarà protegit contra l’acomiadament com ho està la mare amb permís de maternitat.
El període mínim de cotització exigit per tenir dret a la prestació és de 180 dies dins els 7 anys immediatament anteriors a la data d'inici de la suspensió o, alternativament, de 360 dies al llarg de la vida laboral abans de la data esmentada.Quina és la retribució durant aquest període?

A l’igual que durant el permís de maternitat, es cobra el 100% del salari. No ho paga el centre, sinó que és una prestació que va a càrrec de la Seguretat Social.

Què implica el naixement d’un fill o una filla pel pare?
  •  Dret a gaudir del permís de naixement i del permís de paternitat.
  •  Dret a compartir i distribuir-se amb la mare el permís de maternitat.
  •  Dret a exercir la reducció de jornada en una hora diària per lactància, fins als 9 mesos de la criatura. En cas d’acord amb l’empresa es pot gaudir de manera compactada.
  •  Dret a reducció de jornada fins als 12 anys de la criatura
  •  Dret a excedència per cura de fill o filla fins als 3 anys.

CCOO DEFENSEM ELS TEUS DRETS. VINE I PARTICIPA!