3 d’oct. 2016

Retribucions de les jornades parcials al 2n cicle d'EI i primària

En el últims cursos ens estem trobant amb un increment significatiu de les contractacions a temps parcial i de les reduccions de jornades del professorat. Aquesta precarització de les condicions laborals té repercussió directa sobre les percepcions econòmiques.
Amb la següent taula queden reflectides la relació hora lectiva / no lectiva i les retribucions corresponents.  


Hores lectives
Hores no lectives
Hores totals
Salari
base
Plus analogia
Complement específic
TOTAL
25
5,00
30,00
1.557,38 €
380,11 €
35,95 €
1.973,44 €
24
4,80
28,80
1.495,08 €
364,91 €
34,51 €
1.894,50 €
23
4,60
27,60
1.432,79 €
349,70 €
33,07 €
1.815,56 €
22
4,40
26,40
1.370,49 €
334,50 €
31,64 €
1.736,63 €
21
4,20
25,20
1.308,20 €
319,29 €
30,20 €
1.657,69 €
20
4,00
24,00
1.245,90 €
304,09 €
28,76 €
1.578,75 €
19
3,80
22,80
1.183,61 €
288,88 €
27,32 €
1.499,81 €
18
3,60
21,60
1.121,31 €
273,68 €
25,88 €
1.420,88 €
17
3,40
20,40
1.059,02 €
258,47 €
24,45 €
1.341,94 €
16
3,20
19,20
996,72 €
243,27 €
23,01 €
1.263,00 €
15
3,00
18,00
934,43 €
228,07 €
21,57 €
1.184,06 €
14
2,80
16,80
872,13 €
212,86 €
20,13 €
1.105,13 €
13
2,60
15,60
809,84 €
197,66 €
18,69 €
1.026,19 €
12
2,40
14,40
747,54 €
182,45 €
17,26 €
947,25 €
11
2,20
13,20
685,25 €
167,25 €
15,82 €
868,31 €
10
2,00
12,00
622,95 €
152,04 €
14,38 €
789,38 €
9
1,80
10,80
560,66 €
136,84 €
12,94 €
710,44 €
8
1,60
9,60
498,36 €
121,64 €
11,50 €
631,50 €
7
1,40
8,40
436,07 €
106,43 €
10,07 €
552,56 €
6
1,20
7,20
373,77 €
91,23 €
8,63 €
473,63 €
5
1,00
6,00
311,48 €
76,02 €
7,19 €
394,69 €
4
0,80
4,80
249,18 €
60,82 €
5,75 €
315,75 €
3
0,60
3,60
186,89 €
45,61 €
4,31 €
236,81 €
2
0,40
2,40
124,59 €
30,41 €
2,88 €
157,88 €
1
0,20
1,20
62,30 €
15,20 €
1,44 €
78,94 €