26 d’oct. 2016

CCOO no denunciarà el conveni de privada

El X conveni col·lectiu autonòmic de l'ensenyament privat de catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics quedarà prorrogat un any més.El proper 31 d’octubre s’acaba el termini per denunciar el X Conveni de l’ensenyament privat concertat de Catalunya i davant de la imminència de la data des de CCOO volem deixar constància que:

  • Des del començament de les negociacions del X Conveni vam posicionar-nos contra la vinculació de les retribucions del professorat als Pressupostos de la Generalitat, en considerar que vulnerava el dret de negociació col·lectiva, i contra la suspensió del premi de fidelitat. Per aquests motius no el vam signar.
  • Just fa un any vam manifestar que no es donaven les condicions necessàries per denunciar el X Conveni i res ha canviat des d’aleshores: el context polític continua sent el mateix, amb un Govern que no pot garantir uns Pressupostos expansius que prioritzin l’Educació i amb un Departament d’Ensenyament que no ha respòs a les demandes que la totalitat del sector va plantejar abans de l’estiu. D’altra banda les Patronals continuen assumint el paper de víctimes sense estar disposades a fer cap tipus de concessió en una hipotètica negociació.                     Els elements estructurals i centrals del conveni, jornada de treball, càrrega de treball i retribucions econòmiques, continuen sent les nostres prioritats. Els riscos d’obrir conveni en un període d’incertesa són massa elevats com per poder garantir la continuïtat del premi de fidelitat o aconseguir la tant desitjada reducció de jornada.
  • Com tampoc vam fer l’any passat, CCOO no denunciarem el conveni, compartint així la diagnosi del context actual amb els companys i companyes de la UGT.
  • L’homologació retributiva i de les condicions laborals dels docents dels centres concertats respecte dels de la pública hauria de ser una realitat abans de juliol de 2017, tal com recull la disposició transitòria segona de la Llei d’Educació de Catalunya. Independentment de la situació en què es trobi el conveni, treballarem perquè el plus de tutoria, els complements d’especialitat i la reducció de jornada lectiva s’implementin d’acord a la llei.

Llegeix i descarrega el comunicat aquí (pdf)