12 de set. 2016

Taules salarials dels docents de batxillerat i preescolar en centres concertats


Aquestes són les retribucions dels personal docent de batxillerat i preescolar en centres concertats i, per tant, es regeixen pel X conveni de l'ensenyament concertat de Catalunya.

Preescolar
(Educació Infantil, integrat, 1r cicle)
Any 2016
Salari
Trienni
Director/a
1.698,60
28,85
Sotsdirector/a
1.698,60
28,85
Director/a pedagògic/a
1.698,60
28,85
Pedagog/a
1.664,54
28,85
Psicòleg/a
1.664,54
28,85
Metge/ssa
1.664,54
28,85
Assistent social
1.664,54
28,85
Altres
1.664,54
28,85
Professor/a titular
1.664,54
28,85
Educador/a infantil
1.005,05
21,83
Tècnic/a superior educació infantil
1.005,05
21,83
Tècnic/a especialista
1.005,05
21,83
Assistent infantil
1.005,05
21,83Batxillerat
(sense concert)
Any 2016
Salari
Trienni
Director/a
1.951,17
40,75
381,81
16,45
Sotsdirector/a
1.951,17
40,75
325,10
14,42
Cap d’estudis
1.951,17
40,75
325,10
14,42
Cap de departament
1.951,17
40,75
264,03
11,74
Tutor/a
1.951,17
40,75
Professor/a titular, cap taller o laboratori
1.951,17
40,75
Professor/a adjunt/,auxiliar o ajudant
1.843,14
33,90
Instructor/a, vigilat, educador/a
1.678,52
33,90
Plus batxillerat
Complement de 93,39 sobre el salari en cadascuna de les 14 pagues pel professor/a amb jornada completa.

Descarregueu el full d'Actualitat complet aquí (pdf)