12 de set. 2016

Taula de retribucions del PAS de la concertada

Aquestes són les taules salarials pel personal d'administració i serveis per aquest any.
Com veureu, aquests treballadors i treballadores continuen amb el seu salari congelat. 

Personal administratiu

Any 2016
Salari
Trienni
Cap administratiu o secretari/a
1.460,94
33,26
Intendent
1.345,05
30,68
Cap de negociat
1.230,35
28,41
Oficial
1.173,77
28,09
Auxiliar o telefonista
1.029,17
28,09
Aspirant
675,24
17,18
Redactor/a – Corrector/a
1.173,77
28,09
Agent comercial
1.173,77
28,08
Personal de serveis generals

Any 2016
Salari
Trienni
Conserge i governant/a
1.230,11
28,09
Cap de cuina, reboster/a, oficial 1ª, conductor de 1ª especial
1.173,76
28,09
Cuiner/a
1.180,80
28,09
Zelador/a, porter/a, ordenança, conductor/a 2ª, oficial 2ª, ajudant cuina, zelador/a Ed.Infantil.
1.073,09
28,09
Guarda o sereno, manteniment o jardineria, servei menj. i neteja, costura, rentada i planxa i personal no qualificat
1.029,17
28,09
Marmitó, aprenent/a, grum
675,24
17,18