8 de set. 2016

Recuperació de la paga extra de 2012.

Novetats en el cobrament per part de les persones que ja no estan a pagament delegat

Fruit de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals de CCOO -i d’altres organitzacions-, el passat mes de juny es va arribar a un acord amb l’Administració que repercutirà positivament sobre els docents de la concertada. 

Amb la negociació, va ser possible començar a revertir les retallades que havíem patit des de 2010: la devolució de la paga de 2012 va ser un dels primers fruits de les nostres accions. L’acord que es va assolir a la reunió de la Mesa General de la Funció Pública va significar per al sector de la concertada:
Abonar el 75% pendent de la paga de 2012. Al novembre de 2016, el 21,81%; al març de 2017, el 35%, i al març de 2018, el 20%.
Seguir negociant l’abonament de les pagues de 2013 i 2014 mitjançant un calendari de recuperació salarial.

Personal fora de pagament delegat
Aquells docents que al desembre de 2012 estaven a pagament delegat i ara ja no estan a dintre del sistema per la causa que sigui (atur, jubilació, pagament directe de l’escola, defunció...) hauran de sol·licitar la quantitat a l’últim centre on van prestar els seus serveis. Des de CCOO posarem a la vostra disposició un model per fer la sol·licitud, sense que de moment s’hagi fixat cap data límit per demanar-la.
El Departament haurà calculat per a cada docent afectat la quantitat a cobrar i l’haurà comunicat al centre a través de l’aplicatiu GConcert. L’escola pagarà directament al docent i després podrà reclamar al Departament la quantitat liquidada, prèvia presentació del justificant d’abonament.

Els docents que van patir la retallada directament de l’escola perquè no estaven a pagament delegat hauran de reclamar al seu titular l’abonament de les quantitats pendents de recuperar. 

Personal dins del sistema de pagament delegat
El primer abonament s’ingressarà directament a la nòmina del novembre d’enguany sense necessitat de fer cap tipus de reclamació. Aquelles persones que han canviat d’escola i continuen a pagament delegat rebran igualment la quantitat que els pertoca.

Lleig i descarrega aquí el Full d'Actualitat (pdf)