22 de set. 2016

Premi de fidelitat i recuperació de la paga de 2012

Amb data 22 de juliol de 2016 es va entrar per registre al Departament d’Ensenyament una demanda conjunta de totes les organitzacions sindicals i patronals representatives del sector adreçada al Director General de Centres Privats i Concertats. 
En el context d’una propera negociació del conveni i de la més que probable modificació del redactat del Premi de Fidelitat actualment suspès, se li demanava que l’Administració es fes càrrec de:

12 de set. 2016

Taules salarials dels docents de batxillerat i preescolar en centres concertats


Aquestes són les retribucions dels personal docent de batxillerat i preescolar en centres concertats i, per tant, es regeixen pel X conveni de l'ensenyament concertat de Catalunya.

Taula de retribucions del professorat de la concertada

Com sabeu, el nostre conveni està sense taules salarials per la qual cosa hem perdut una de les eines bàsiques per lluitar per un dels nostres drets laborals com és la retribució.
És per això, que en estar congelades les retribucions dels docents de la pública, les nostres també ho estan sense que, com a sector, hi puguem fer res.
Afortunadament, CCOO està present en les meses sectorials de l'ensenyament públic de manera que des d'allà lluita també pels interessos de la concertada.

Així doncs, aquestes són les taules salarials del personal docent.

Taula de retribucions del PAS de la concertada

Aquestes són les taules salarials pel personal d'administració i serveis per aquest any.
Com veureu, aquests treballadors i treballadores continuen amb el seu salari congelat. 

Calendari laboral pel personal docent de la concertada

Aquest és el calendari laboral pel personal docent de l'ensenyament reglat concertat pel curs 2016-2017 

Calendari laboral pel PAS de concertada

Aquest és el calendari escolar pel personal d'administració i serveis pel curs 2016-2017 en l'ensenyament reglat concertat. 

10 de set. 2016

La Federació d'Educació present a la Jornada "A Terrassa parlem de l'FP"

El passat dijous 8 de setembre, la Federació d'Educació de CCOO vam participar activament en la 14a Jornada FP Terrassa, on es va parlar dels nous reptes que han d'afrontar els centres de formació professional per adequar-se a les demandes i  noves necessitats de la societat. 

9 de set. 2016

Inici d'un nou curs: És el moment de dir prou!


El 2016-2017 s’obre amb un període d’incertesa política que acompanyarà al canvi de tendència econòmica iniciat a la segona meitat de 2014, amb vuit trimestres consecutius d’increments del PIB. 

8 de set. 2016

Recuperació de la paga extra de 2012.

Novetats en el cobrament per part de les persones que ja no estan a pagament delegat

Fruit de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals de CCOO -i d’altres organitzacions-, el passat mes de juny es va arribar a un acord amb l’Administració que repercutirà positivament sobre els docents de la concertada.