5 de maig 2016

Què cal saber sobre el funcionament de les substitucions a pagament delegat

Les condicions per cobrir les baixes per incapacitat dels docents dels centre concertats, venen regulades en una resolució dictada a 6 de setembre de 2007, que a dia d'avui continua vigent i que es concreta en els següents punts: