18 de març 2016

L'abandonament escolar i la inserció laboral a l'FP

D’un grup de 35 alumnes de Formació Professional de Grau Mitja, només 1 trobarà feina estable relacionada amb els estudis realitzats. La tasca docent és cada cop més complexa alhora que menystinguda pels seus gestors polítics. 

16 de març 2016

FP. Novetats en la Formació en Centres de Treball (FCT)

La nova ordre d’FCT obre la porta a la no limitació de les pràctiques i pot vulnerar el Conveni Col·lectiu.