26 de gen. 2016

Increment salarial pels docents de concertada

Increment salarials pels  i les docents de concertada 

La concertada, més a prop de recuperar les pagues robades

La pressió sindical torna a donar 
els seus fruits