22 de juny 2015

Paga extra de 2012. El Govern de la Generalitat es veu obligat a rectificar el criteri de càlcul del retorn dels 44 dies de la paga de 2012


El Govern de la Generalitat es veu obligat a rectificar el criteri de càlcul del retorn dels 44 dies de la paga de 2012 10 de juny 2015

Lleida: dijous 11 de juny executiva oberta a tots els afiliats de CCOO Educació, a les 17h a la sala d'actes.


Dijous 11 de juny de 2015 a les 17h la Federació d'Educació de Lleida central ens reunirem per debatre el futur immediat de la Federació per encarar els reptes de futur de la pròpia Federació a nivell organitzatiu i orgànic. 


Terrassa. Executiva oberta del Vallès occidental - Catalunya central. Debatrem el Procés participatiu i Propostes de futur


Demà dijous a les 17h la Federació d'Educació del Vallès occidental - Catalunya central ens reunirem per debatre el futur immediat de la Federació per encarar els reptes de futur de la pròpia Federació a nivell organitzatiu i orgànic. 


2 de juny 2015

Propostes organitzatives i d'acció sindical per preparar el futur immediat de la Federació d'Educació

Propostes organitzatives i d'acció sindical per preparar el futur immediat de la Federació d'Educació