26 de nov. 2014

Ensenyament reglat no concertat. Portem dos anys sense revisar les taules salarials

QUE PASSA AMB LES TAULES SALARIALS?
Ja portem dos anys sense actualitzar-les 

25 de nov. 2014

Ja teniu prou clar l'Acord d'Estadis?

ACORD D’ESTADIS. HO TENS CLAR? 


Desenes de companys i companyes es troben en una situació de discriminació pel que fa als estadis quan demanen reducció de jornada per cura d'infants. En aquesta situació, normalment es necessiten més anys per poder assolir els percentatges en pagament delegat que exigeix el Departament per abonar les quantitats corresponents a aquest concepte.

CCOO hem demanat que es reverteixi aquesta situació tan injusta i discriminatòria de manera que qualsevol persona que opti per reduir jornada per cura de fills pugui meritar el següent estadi sense considerar aquesta reducció.

Us recordem que l'Acord d'Estadis diu:


  • Que l’àmbit d’aplicació d’aquest concepte retributiu seran els centres privats concertats i per als docents que imparteixin la docència en nivells concertats.
  • Que per meritar cadascuns dels estadis caldrà que el professorat hagi exercit la docència en el centre concertat, almenys, durant 6 cursos acadèmics complets en servei actiu i, durant aquest període, hagi obtingut 110 punts, 60 dels quals corresponen als serveis prestats i 50 als àmbits de formació i desenvolupament de funcions específiques.


Els percentatges de jornada que es recullen a l’acord son necessaris per cobrar l’estadi? 
Què passa si després del sisè curs (novè per al primer estadi) no hi arribem?

El Departament d’Ensenyament només pagarà l’estadi quan el docent assoleixi uns percentatges mínims de jornada a pagament delegat, que dependran de l’etapa educativa:


  • A partir del mes de setembre de 2011, per a l'obtenció dels 60 punts corresponents als serveis prestats, cal que la dedicació del professorat a pagament delegat, al llarg dels 6 anys, hagi estat com a mínim d'una mitjana del 80 % -o del 100 % en els darrers 4 anys- en els nivells d'Educació Infantil i Primària, o d'una mitjana del 60 % -o del 100 % en els darrers 4 anys- en el nivell d'Educació Secundària.En cas de no arribar als percentatges demanats, la titularitat haurà de fer-se càrrec de l’abonament. CCOO no entenem que treballadors i treballadores que desenvolupen les mateixes tasques puguin cobrar diferent pel fet d’estar o no a pagament delegat. Tal com diu el conveni, els salaris afecten per igual tots els docents dels nivells concertats sense perjudici que percebin la seva remuneració a través del sistema de pagament delegat o directament de la titularitat del centre.5 de nov. 2014

Estem plantats a les portes del Departament d'Ensenyament

Avui dimecres 5 de novembre és el 10è dia de la presència indefinida a les portes del Departament que vam acordar en assemblea els i les delegades de CCOO Educació el passat 23 d'octubre.

A LA CONCERTADA ENS HAN TRET LES NOSTRES TAULES SALARIALS

Un conveni sense taules salarials és com una escola buida.Un conveni que renuncia a la paga de fidelitat a canvi de no res és un conveni de renúncies.
3 de nov. 2014

Terrassa. FP. Queda una plaça lliure per les beques Leonardo

Queda una beca disponible per al programa Leonardo da Vinci