19 de jul. 2013

Sempre paguem els mateixos: Nova retallada al salari del professorat de l'Escola Concertada

CONTINUEN LES RETALLADES SALARIALS AL PROFESSORAT DE LA CONCERTADA
El passat 7 de maig el Departament d'Ensenyament ens convoca, sense cap tipus de negociació, només amb la intenció d'informar del mecanisme que farà servir per tornar a "ficar la mà" a les nostres butxaques, que es concreta en l'eliminació d'una de les pagues extres. Aquesta retallada suposa la pèrdua de l'equivalent al 6,25% de la retribució anual, i es farà en dos períodes:

 • Nòmina del mes de juny el 6,25% del període Gener- Juny més paga extra d’estiu.
 • Nòmina del mes de desembre el 6,25% del període de Juliol – Desembre més paga extra de Nadal.Quina és la quantitat que retallaran en cadascun dels períodes?


RETALLADA MES JUNY (6,25% semestral)
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
854,83€
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
963,67€
TRIENNIS
TRIENNIS
1
14,62€
1
17,64€
2
29,24€
2
35,28€
3
43,86€
3
52,92€
4
58,49€
4
70,56€
5
73,11€
5
88,2€
6
87,73€
6
105,84€
7
102,35€
7
123,48€
8
116,97€
8
141,12€
9
131,59€
9
158,76€
10
146,21€
10
176,4€
11
160,83€
11
194,04€
12
175,46€
12
211,68€
ESTADIS
1er. Estadi
45,05€
2n. Estadi
92,42€
3r. Estadi
146,14€
4rt. Estadi
204,31€
5è. Estadi
255,23€Per calcular el resultat de la retallada cal sumar les quantitats corresponents a:

(SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA) + TRIENNIS ( Segons nº) + ESTADIS (Segons nº.)

Exemple: Treballador/a de secundària amb 7 triennis i 3 estadis a jornada completa:

963,67€123,48€ 146,14€ 1.233,29€ Total retallada al juny i al desembreCom s'aplicarà el descompte en les nostres nòmines?.

El repartiment entre la nòmina de juny i la paga extra es farà:

 • Paga extra: Donat que l'Acord de Govern que fa possible la retallada es publicà el mes de febrer, només es pot descomptar l'equivalent a 4/12 parts o 33,33% de la paga. Això és el període que va de març a juny, ja que el mesos anteriors que van del 7/2012 al 2/2013 ja han estat meritats i per tant queden exclosos de ser descomptats.

 • Mensualitat del mes de juny: En cas que aquesta quantitat no suposi la totalitat del 6,25% a retallar en aquest període, es continuarà descomptant dels següents conceptes i en aquest ordre:
1.     Plus d'analogia
2.     Complement de càrrec (en cas que en tingui)
3.     Estadis
4.     Antiguitat
5.     Salari base
 • D'aquesta manera la totalitat de la retallada es farà el mes de juny i no caldrà perllongar-la en els mesos següents

El repartiment entre la nòmina de desembre i la paga extra es farà:

 • Paga extra: Es descomptarà l'equivalent a 10/12 parts o 83,33% de la paga extra. En aquest cas correspon al període que va del 3/2013 a 12/2013, quedant els dos primers mesos de l'any exclosos per haver estat meritats en el moment de la publicació de l'Acord de Govern.

 • Mensualitat del mes de desembre: En cas que aquesta quantitat no suposi la totalitat del 6,25% a retallar en aquest període, es continuarà descomptant dels conceptes esmentats anteriorment i en el mateix ordre.

 • Si tenim en compte que en aquest tram, el descompte corresponent a paga extra serà major, la cotització a la Seguretat Social d'aquest mes es veurà menys afectada que en el mes de juny, alhora que el descompte es completarà en el pagament de la nòmina de desembre i no serà necessari allargar-lo en els mesos següents.

Seguint amb l'exemple anterior la retallada per a cada tram es concretaria en:

Retallada mes de juny:

Total a retallar: 1.233,29€

 • Paga extra: 2.818,95€x 33,33% = 939,56€ a descomptar de la paga

 • Nòmina juny: 1.233,29€ - 939,56€ = 293,73€ a descomptar de la mensualitat

-       Plus d'analogia: 293,73€ a descomptar

Retallada mes de desembre:
Total a retallar: 1.233,29€

 • Paga extra: 2.818,95€x 83,33% = 2.349,03€. En aquest cas com que la totalitat a retallar no suposa més de la quantitat màxima a descomptartota la retallada es farà en paga extra.

CCOO una vegada més, considera inacceptable aquesta retallada que suposa l'empobriment continuat del col·lectiu de treballadors i treballadores de l'ensenyament concertat que any rere any veiem deteriorades, no només les nostres condicions salarials, sinó també les laborals.

MÉS RETALLADES, MÉS EMPOBRIMENT, MÉS ATUR, MENYS DRETS

HI HA CULPABLES  
HI HA SOLUCIONS