18 de març 2013

Canvis en Taules Salarials Docents Pagament No delegat i PAS a centres concertats

El nou X conveni de l'Ensenyament Privat Reglat Concertat ha modificat les taules salarials d'una part dels seus treballadors i treballadores.

Taules Salarials 2010 - 2014 Residències de la Joventut (+)
Col·legis Majors i Residències universitàries (+)
Col·legis Menors (+)


RESIDÈNCIES DE LA JOVENTUT (residències juvenils)

Personal docent
2010-11
2012
Salari
2013
Salari
2014
Trienni

2010-14

Salari
Salari
Dif. mes
T.any
Salari
Dif.
mes
Salari
Director/a.............................
2.022,24
2.082,91
60,67
849,34
2.145,39
123,15
2.188,30
48,04
Sotsdirector/a o preceptor/a.
1.941,43
1.999,67
58,24
815,40
2.059,66
118,23
2.100,86
45,53
Cap d'estudis, secretari/a, gerent, administrador/a.........
1.924,73
1.982,47
57,74
808,39
2.041,95
117,22
2.082,78
43,01
Educador/a, capellà, metge i psicòleg/a, pedagog/a, sociòleg/a i d'altres titulats/des de grau superior en relació directa amb menors
1.770,76
1.823,88
53,12
743,72
1.878,60
107,84
1.916,17
35,42


COL·LEGIS MAJORS I RESIDÈNCIES UNIVERSITÀRIES

Personal educador/a
2010-11

2012
Salari
2013
Salari
2014
Trienni

2010-14

Salari
Salari
Dif. mes
T.any
Salari
Dif.
mes
Salari
Director/a..............................
2.563,57
2.640,48
76,91
1076,70
2.719,69
156,12
2.774,09
60,41
Sotsdirector/a.......................
2.264,47
2.332,40
67,93
951,08
2.402,38
137,91
2.450,42
60,41
Cap d'estudis - tutor/a .........
2.038,48
2.099,63
61,15
856,16
2.162,62
124,14
2.205,88
55,55
educador/a, capellà, metge/ssa i psicòleg/a..........
1.723,89
1.775,61
51,72
724,03
1.828,87
104,98
1.865,45
37,96


COL·LEGIS MENORS

Personal educador/a
2010-11
2012
Salari
2013
Salari
2014
Trienni

2010-14

Salari
Salari
Dif. mes
T.any
Salari
Dif.
mes
Salari
Director/a.............................
1.947,41
2.005,83
58,42
817,91
2.066,01
118,60
2.107,33
48,04
Sotsdirector/a......................
1.894,13
1.950,95
56,82
795,53
2.009,48
115,35
2.049,67
45,56
Cap d'estudis - tutor/a ........
1.832,72
1.887,70
54,98
769,74
1.944,33
111,61
1.983,22
43,01
educador/a, capellà, metge/ssa i psicòleg/a.........
1.763,28
1.816,18
52,90
740,58
1.870,66
107,38
1.908,08
35,42


Aquestes quantitats corresponen a un augment  del 3% al 2012 i 2013 i del 2% al 2014. Els anys 2010 i 2011 resten congelats, al igual que els triennis que no tenen cap augment. S'aplicaran amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener i seran vigents a partir de la data de la seva signatura (27/2/2013). Els centres han d'aplicar aquestes taules dins dels dos mesos següents a la seva publicació.Ensenyament Reglat amb algun nivell concertat Educació Infantil (+)
Ensenyament Reglat amb algun nivell concertat Batxillerat (+)


PREESCOLAR (E.infantil, intgrat,1r. Cicle)


2010-11
2012
2013
2014
Trienni
2010-14
Salari
Salari
Dif.mes
T.any
Salari
Dif.mes
Salari
Director/a
1.569,70
1.616,79
47,09
659,27
1.665,29
48,50
1.698,60
28,85
Sotsdirector/a
1.569,70
1.616,79
47,09
659,27
1.665,29
48,50
1.698,60
28,85
Director/a Pedagògic/a
1.569,70
1.616,79
47,09
659,27
1.665,29
48,50
1.698,60
28,85
Pedagog/a
1.538,22
1.584,37
46,15
646,05
1.631,90
47,53
1.664,54
28,85
Psicòleg/a
1.538,22
1.584,37
46,15
646,05
1.631,90
47,53
1.664,54
28,85
Metge/ssa
1.538,22
1.584,37
46,15
646,05
1.631,90
47,53
1.664,54
28,85
Assistent social
1.538,22
1.584,37
46,15
646,05
1.631,90
47,53
1.664,54
28,85
Altres
1.538,22
1.584,37
46,15
646,05
1.631,90
47,53
1.664,54
28,85
Professor/a titular
1.538,22
1.584,37
46,15
646,05
1.631,90
47,53
1.664,54
28,85
educador/a Infantil
928,78
956,64
27,86
390,09
985,34
28,70
1.005,05
21,83
Tècnic/a superior educ. infantil
928,78
956,64
27,86
390,09
985,34
28,70
1.005,05
21,83
Tècnic/a especialista
928,78
956,64
27,86
390,09
985,34
28,70
1.005,05
21,83
Assistent infantil
928,78
956,64
27,86
390,09
985,34
28,70
1.005,05
21,83

Aquestes quantitats corresponen a un augment del 3% al 2012 i 2013 i del 2% al 2014. Els anys 2010 i 2011 resten congelats, al igual que els triennis que no tenen cap augment.

BATXILLERAT SENSE CONCERT


2010-11-12
2013
2014
Trienni
2010-14
Salari
Salari
Dif.mes
Salari
Director/a
a)
1.912,72
1.931,85
19,13
1.951,17
40,75

b)
381,81
381,81
0,00
381,81
16,45
Sotsdirector/a
a)
1.912,72
1.931,85
19,13
1.951,17
40,75

b)
325,10
325,10
0,00
325,10
14,42
Cap d'estudis
a)
1.912,72
1.931,85
19,13
1.951,17
40,75

b)
325,10
325,10
0,00
325,10
14,42
Cap de departament
a)
1.912,72
1.931,85
19,13
1.951,17
40,75

b)
264,03
264,03
0,00
264,03
11,74
Tutor/a

1.912,72
1.931,85
19,13
1.951,17
40,75
Professor/a titular, cap de taller o laboratori

1.912,72
1.931,85
19,13
1.951,17
40,75
Professor/a adjunt/a, auxiliar o ajudant

1.806,82
1.824,89
18,07
1.843,14
33,90
Instructor/a, vigilant, educador/a

1.645,45
1.661,90
16,45
1.678,52
33,90

Plus batxillerat: complement de 91,55 € (anys 2010 a 2012); 92,46 € (any 2013); 93,39 € (any 2014) sobre el salari de batxillerat en cadascuna de les 14 pagues, pel professor/a amb jornada completa.
L'augment salarial ha estat d'1% només per als 2013 i 2014. Queden congelats els triennis a l'igual que les retribucions dels anys 2010-11-12.


Ensenyaments Reglats amb algun nivell concertat PAS (+)


ENSENYAMENTS REGLATS AMB ALGUN NIVELL CONCERTAT
TAULES SALARIALS 2010-2014


Després de 3 anys de negociació les quantitats acordades en el X Conveni Col·lectiu Autonòmic de l'Ensenyament Privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics , Anys 2010-2014, són les següents:.


PERSONAL ADMINISTRATIU2010-11
2012

2013
2014
Trienni

2010-14

Salari
Salari
Dif. mes
T.any
Salari
Dif.mes
Salari
Cap Administratiu o Secretari /a
1.350,07
1.390,57
40,50
567,03
1.432,29
82,22
1.460,94
33,26
Intendent ................................
1.242,98
1.280,27
37,29
522,05
1.318,68
75,70
1.345,05
30,68
Cap de Negociat..................................
1.136,98
1.171,09
34,11
477,53
1.206,22
69,24
1.230,35
28,41
Oficial.....................................
1.084,70
1.117,24
32,54
455,57
1.150,76
66,06
1.173,77
28,09
Auxiliar o telefonista................................
951,07
979,60
28,53
399,45
1.008,99
57,92
1.029,17
28,09
Aspirant...................................
624,00
642,72
18,72
262,08
662,00
38,00
675,24
17,18
Redactor/a - Corrector/a............
1.084,70
1.117,24
32,54
455,57
1.150,76
66,06
1.173,77
28,09
Agent Comercial .....................
1.084,70
1.117,24
32,54
455,57
1.150,76
66,06
1.173,77
28,09PERSONAL DE SERVEIS GENERALS2010-11
2012

2013
2014
Trienni

2010-14

Salari
Salari
Dif. mes
T.any
Salari
Dif.mes
Salari

Conserge i governant/a ..................
1.136,76
1.170,86
34,10
477,44
1.205,99
69,23
1.230,11
28,09
Cap de Cuina, reboster/a, oficial 1ª, conductor/a 1ª especial...................
1.084,69
1.117,23
32,54
455,57
1.150,75
66,06
1.173,76
28,09
Cuiner/a...........................................
1.1033,90
1.064,92
31,02
434,24
1.096,86
62,96
1.118,80
28,09
Zelador/a, porter/a, ordenança, conductor/a 2ª, oficial 2ª, ajudant cuina, Zelador/a E.Inf.....................
991,66
1.021,41
29,75
416,50
1.052,05
60,39
1.073,09
28,09
Guarda o sereno, de manteniment o jardineria, servei menj. i neteja, costura, rentada i planxa i Personal no Qual...........................................
951,07
979,60
28,53
399,45
1.008,99
57,92
1.029,17
28,09
Marmitó, aprenent/a o Grum .........
624,00
642,72
18,72
262,08
662,00
38,00
675,24
17,18Aquestes quantitats corresponen a un augment  del 3% al 2012 i 2013 i del 2% al 2014. Els anys 2010 i 2011 resten congelats, al igual que els triennis que no tenen cap augment. S'aplicaran amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener i seran vigents a partir de la data de la seva signatura (17/2/2013). Els centres han d'aplicar aquestes taules dins dels dos mesos següents de la seva publicació a partir del dia 7/5/2013