26 de febr. 2013

CONTRADICCIONS A LA FETE-UGT

CONTRADICCIONS A LA FETE-UGT

 • CCOO no subscriurem el retall indiscriminat de drets reconeguts i la supressió de la possibilitat de negociar taules salarials. 
 • CCOO fem una crida a la unitat d'acció sindical en la defensa d'un conveni digne! 

Si res imprevist no passa a última hora, tot sembla ser que a partir del dimecres dia 27 tindrem el "X conveni de l’ensenyament privat concertat de Catalunya", un conveni de renúncies dels nostres drets laborals pactades  entre USOC-FETE-UGT i les Patronals. 

Durant les últimes setmanes, des de la part patronal se'ns ha presentat tot un seguit de mesures que empitjoren notablement el redactat del IX conveni, especialment en els articles referents a pagaments de salaris i premi de fidelitat. 

Incomprensiblement UGT i USOC han fet seu el discurs patronal de la por, prenent com a únic argument per defensar la signatura d’un conveni de renúncies, la “possible” pèrdua de l’ultra activitat. Sense plantejar ni entrar a negociar contrapropostes han decidit tirar pel dret, validant els plantejaments patronals i intentant aïllar el sindicalisme responsable de CCOO en defensa del conjunt de treballadors i treballadores del sector.

A la Federació Estatal d´UGT ho tenen molt més clar, tal i com es pot comprovar en el comunicat (24E FETE-UGT) del 24 de gener de 2013. En aquest comunicat FETE-UGT manifesta una postura anàloga, en la negociació del conveni estatal, a la que CCOO ha defensat durant tot el procés de negociació delnostre conveni:
   

--  TAULES SALARIALS


La seva vinculació als Pressupostos de la Generalitat vulnera el nostre dret a la negociació col·lectiva a l'hora que ens aboca a una situació d'incertesa davant de futures variacions que puguin haver en el sistema de finançament. S’accepten totes les retallades passades i futures.

La FETE-UGT estatal, sobre la vinculació de les taules salarials als Pressupostots, diu  "Seria, en muchos casos, sinónimo del fin de estos dos conceptos salariales...". En canvi a Catalunya és el que volen signar FETE-UGT i USOC amb les Patronals!

Aquí ho trobeu destacat el que diu FETE-UGT estatal:


      
  
       --  PREMI DE FIDELITAT

La seva suspensió temporal per al personal docent i la seva posterior modificació podrà provocar directament la seva desaparició per a tot el personal, inclòs el PAS. Es renuncia a un concepte salarial sense cap mena de contrapartida.


     La FETE-UGT estatal sobre la pèrdua del premi de fidelitat ("paga de antigüedad") diu: 

--  I sobre el final de la ultraactivitat, FETE-UGT estatal diu: .."no ha de ser una salida para romper con el convenio colectivo...":NO A UN CONVENI DE RENÚNCIES: crida a la unitat d'acció sindical en la defensa d'un conveni digne!

CCOO considerem que no és necessari renunciar a allò que tant ens va costar assolir i tornem, una vegada més, a dirigir-nos als companys/es d´UGT per demanar-los que es replantegin la seva decisió i no tanquin definitivament el X conveni.


La unitat sindical és la nostra força i la seva utilitat ha quedat sobradament demostrada en situacions on els dos principals sindicats d´aquest país han anat junts. La situació viscuda recentment a Nissan, en què CCOO i UGT han donat una lliçó de sindicalisme de classe, ens demostra que encara és possible mantenir la dignitat en defensa dels treballadors/es davant dels xantatges plantejats. La unió ens fa més forts, més creïbles i per sobre de tot, ens fa més útils als interessos dels treballadors i treballadores del sector.


No defallim, des de CCOO continuarem reivindicant la unitat d´acció sindical amb UGT al nostre sector, respectant així el protocol signat entre els dos sindicats de col·laboració mútua.

Però amb el mateix convenciment no podem acceptar el conveni de renúncies que volen signar USOC i FETE-UGT amb les Patronals.

 • CCOO no subscriurem el retall indiscriminat de drets reconeguts i la supressió de la possibilitat de negociar taules salarials. 

 • La nostra coherència i responsabilitat no ens permet signar un acord que suposarà la pèrdua de drets que tant han costar d'assolir.

20 de febr. 2013

NO VOLEM UN CONVENI DE RENÚNCIES


NO VOLEM UN CONVENI DE RENÚNCIES

CCOO després de fer una consulta entre l’afiliació i oberta a tot el personal de la Concertada, no signarà un conveni de renúncies que a través d’assemblees i d’altres recursos és manifestament contrari als interessos dels treballadors i treballadores del sector. Ens trobareu en la lluita i la defensa dels drets, en la negociació i el diàleg però CCOO no subscriurà el retall indiscriminat de drets reconeguts i la supressió de la possibilitat de negociar taules salarials. La mobilització pot canviar la decisió de signar que s’ha previst per aquest 27 de febrer.

La nostra coherència i responsabilitat no ens permet signar un acord que suposarà la pèrdua de drets que tant han costar d'assolir:

1.       TAULES SALARIALS
La seva vinculació als Pressupostos de la Generalitat vulnera el nostre dret a la negociació col·lectiva a l'hora que ens aboca a una situació d'incertesa davant de futures variacions que puguin haver en el sistema de finançament.
S’accepten totes les retallades passades i futures.

2.       PREMI DE FIDELITAT
La seva suspensió temporal per al personal docent i la seva posterior modificació podrà provocar directament la seva desaparició per a tot el personal, inclòs el PAS. Es renuncia a un concepte salarial sense cap mena de contrapartida.


Aquestes renúncies, a canvi de QUÈ ?

CCOO NO ha volgut signar a canvi de tant poc:

1.       Reducció horària del PAS en 6 hores anuals, però la jornada setmanal seguirà sent la mateixa.
2.       Supressió de la clàusula de desvinculació horària per als centres d'una línia que podien demanar, com diu l'article 23.3 del conveni, que els seus professors de secundària fessin 25 hores lectives en lloc de 24. Aquesta desvinculació només afectava a una minoria de centres i sota el control de la Comissió Paritària.
3.       Possibilitat “d'acordaramb la Titularitat" la compactació de les hores d'alletament; no es reconeix el dret, només l'acord. Aquesta possibilitat ja es troba recollida en la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.
4.       Comptabilitzar com a lectives les hores de vigilància del pati a EI i EP mentre es consideri activitat curricular i només pel temps real dedicat a aquesta activitat. Això significa que sols es contemplarà a aquelles persones que vigilin patis.
5.       Taules salarials: per al PAS i 1r cicle d' EI integrada amb un augment del 3% al 2012 i 2013 i del 2% al 2014; per a Batxillerats no concertats un augment de l'1% al 2013 i 2014. Resten congelats per als tres col·lectius el 2010, 2011 i per al Batxillerats també el 2012. Considerem que aquests augments, ja que no afecten a tots els anys, són insuficients perquè resten molt lluny de l'evolució de l'IPC.


Recordem que el 17 de juny de 2010 les Patronals ens convocaven a la plaça Sant Jaume en ”defensa” dels nostres sous i ara són ells qui ens retallen els nostres drets.Aquí teniu un petit fragment del manifest que es va llegir en el seu moment:

“Protestem i ens oposem a la retallada salarial del professorat de la concertada. Considerem del tot injusta la retallada decretada pel govern. Els professors de la concertada no són funcionaris i no tenen les mateixes condicions de treball que el professorat de la pública. Quina justícia o quina equitat hi pot haver en el fet d’equiparar-los només en els desavantatges? Per això, plantegem com a primera reivindicació cap retallada al professorat de la concertada.”

 • I s’atreveixen a parlar de justícia i equitat! I s’atreveixen a retallar els nostres drets!
 • I s’atreveixen a fer renúncies en nom de milers de treballadors i treballadores!

PER UN TREBALL DIGNE, CCOO ÉS AMB TU

Versió pdf (+)


18 de febr. 2013

QUINS SÓN ELS RISCOS DE SIGNAR UN CONVENI DE RENÚNCIES?

(pdf+)

1. Amb la vinculació de les taules salarials als Pressupostos de la Generalitat:

a)    Legalització de la possible retallada d’una paga extra al 2013. Us informem que UGT i CCOO han confirmat la presentació d’un Conflicte Col·lectiu per denunciar la retallada de la paga extra de Nadal de 2012 (a la concertada), en considerar-la il·legal. Quin sentit té ara legalitzar una possible retallada d’una paga extra al 2013 vinculant-nos als mòduls?

b)    S’obre la possibilitat que les patronals puguin negociar bilateralment amb el Departament les quantitats que es destinaran anualment a la concertada i la distribució que es farà entre mòduls de despeses de personal i mòduls de despeses de funcionament. A més a més la LEC no garanteix el sistema actual de concerts educatius i, donada l’actual situació de volatibilitat i incertesa, no sabem què pot passar en un futur no gaire llunyà amb el sistema de finançament de les escoles concertades. Si no hi ha concerts, si no hi ha mòduls, amb qui negociarem?

2. En relació al premi de fidelitat:

La suspensió del pagament del premi durant la vigència del present conveni per al personal docent, amb el compromís de començar negociacions per a la seva extinció, facilitarà que aquesta es converteixi en una realitat al proper conveni. Ens quedem sense premi!!

La suspensió amb retroactivitat al 14 d’abril de 2012 provocarà que tots aquells docents que vulguin presentar demandes individuals partir del 15 d’abril no puguin exercir el seu dret amb garanties.

VOLEM NEGOCIAR LES NOSTRES TAULES!     VOLEM EL PREMI DE FIDELITAT!
CCOO continua dient que no comparteix els arguments dels sindicats majoritaris quan al·leguen l’extinció de la ultra activitat del conveni per justificar la seva signatura:
Primer, perquè a l’annex 6 del IX conveni de l’Ensenyament Privat de Catalunya, s’estableix: Les parts signats d’aquests conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre conveni que el substitueix, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquests Conveni.”
Segon, perquè a la pròpia Reforma Laboral no hi ha cap disposició, ni transitòria, ni addicional, o del propi redactat, que ens digui que deixi sense efecte clàusules de renovació automàtica com la que estableix l’annex 6.

12 de febr. 2013

Realment està en perill la vigència del IX Conveni de l’Ensenyament Privat Reglat Concertat de Catalunya?

(pdf +)
 •       Defensem la ultra activitat de l’actual conveni i la seva pròrroga automàtica.
 •     CCOO fuig de la por i les presses en la negociació del nou conveni, perquè entenem que hi ha motius legals per pensar que no passarem a dependre del “Convenio Estatal de la Enseñanza Privada”.
 •      La darrera reforma laboral introdueix canvis importants en la negociació col·lectiva, tot i això, CCOO defensa la ULTRA ACTIVITAT del nostre conveni. És a dir, CCOO defensa que el conveni continuarà sent vàlid aquest proper 8 de juliol, quan la Llei 3/2012 de reforma laboral compleixi un any.
 •      Creiem que l’actual conveni mantindrà la seva vigència per diverses raons:

1.- Perquè en l’annex 6 del IX conveni de l’ensenyament Privat de Catalunya, s’estableix: Les parts signats d’aquests conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquests Conveni.” De fet hi ha algunes sentències judicials en la línia de donar validesa a clàusules de vigència de conveni.
2.- Perquè en la pròpia Reforma Laboral no hi ha cap disposició, ni transitòria, ni addicional o del propi redactat, que ens digui que deixi sense efecte clàusules de renovació automàtica com la que estableix l’annex 6.
3.- Perquè és la pròpia Reforma Laboral que en l’article 86.3 de l’Estatut dels Treballadors, la que permet a les parts que negocien establir clàusules de renovació automàtica com la que ja tenim a l’annex 6.
4.- Perquè des de l’ aprovació de la Reforma Laboral i posteriorment la Llei 3/2012, ni Jutges ni experts de l’ àmbit del Dret Laboral han interpretat que de l’actual article 86.3 de l’Estatut dels Treballadors es desprengui que aquells convenis que tenen una clàusula de pròrroga, com l’annex 6, perdin la seva vigència aquest proper juliol. 


 • CCOO no comparteix, doncs que aquest element de la vigència sigui un dels arguments que s’està utilitzant per part dels sindicats majoritaris per justificar la firma del proper conveni de l’Ensenyament Privat de Catalunya.


 • La por i la precipitació només portaran a signar un conveni ple de renúncies al gust de les patronals.

 • CCOO no renunciarà a defensar els drets i la dignitat dels treballadors i treballadores del nostre sector.
 

11 de febr. 2013

Assemblees obertes a tots els treballadors/es de la concertadaConveni de la concertada: situació urgent i molt greu (pdf)

Des de CCOO volem trobar una sortida negociada i consensuada amb la resta de sindicats als conflictes generats al nostre sector.
 • CCOO volem negociar els nostres salaris.
 • CCOO no volem perdre el premi de fidelitat.
 • CCOO no volem un conveni de renúncies
I tu, què hi dius?:  DIGUES LA TEVA!:

CCOO et convida a expressar la teva opinió, que és la que compta. Ho pots fer assistint a les assemblees obertes a totes les persones que treballen a les escoles concertades i de manera telemàtica.
 • Assemblees obertes a tots els treballadors/es de la concertada:


VILANOVA I LA GELTRÚ: 27 de febrer 17:30h Col·legi Santa Teresa de Jesús. Rambla Principal, 71 Vilanova i la Geltrú

  BARCELONA:
  13 de febrer, a les 18 h, a la seu de CCOOCatalunya, Via Laietana, 16 (Metro Jaume I) • MAPA de localització 

 • Tel. 934 812 842   Fax 932 684 272     educacio@ccoo.cat  • LLEIDA:

  Dimarts 12 de febrer, a les 18 h, a la seu de CCOO, Av Catalunya, 2 cantonada Av. Blondel, 35, 7è. Lleida 


 • Mapa de localització 

 • Tel. 973 263 666     educacio@ccoo.cat 
  VIC:
  Dijous 14 de febrer, a les 18 h, al Centre Cívic Can Pau Raba. C/ Raval Cortines, 24 Vic
  Mapa de localització (+)
  REUS:
  Dijous 14 de febrer, a les 18h, Plaça Villarroel, 2 Reus
  Mapa de localització(+)
  GIRONA:
  Dimarts 19 de febrer, a les 18:30h, Locals de CCOO C/ Miquel Blay, 1 - 5a. Girona
  Mapa de Localització (+)
  Consulta. Ara participa i digues la teva!:

  8 de febr. 2013

  “Fem” sense renúncies, amb responsabilitat! carta oberta al comitè d’empresa de Salesians de Sarrià


  Companyes i companys,

  Saludem amb entusiasme iniciatives com la vostra que expressen una noble preocupació pel sector tant com el compromís amb els treballadors i treballadores que us han escollit. Valorem molt positivament el vostre Manifest i la demanda d’adhesió en contra de la signatura del nostre conveni, com a exemple de sindicalisme de base i dignitat. Assumim com a propi el gruix de les reivindicacions que s’hi recullen, en particular la no acceptació de la vinculació de les taules salarials als mòduls ni la suspensió i posterior supressió del premi de fidelitat.

  “Ni fem ni deixem fer!”

  Algunes organitzacions sindicals, en els seus Butlletins, expressen amb estranyesa que a CCOO ni fem el que ells fan ni els deixarem fer, amb impunitat, un nou conveni farcit de renúncies (com, per cert, han fet amb els sectors de la no concertada i de la no reglada). Estrany és que hagin trigat tant en adonar-se’n. Els sorprèn que hi hagi persones de CCOO, entre moltes altres, adherides a un manifest d’un comitè d’ UGT, que reclama dels sindicats just el que són les nostres màximes divises: no defugir els problemes reals i la gravetat de la situació, promoure la màxima transparència i participació, ser del tot explícits i rendir comptes. Celebrem que altres sindicats, que s’han mantingut en el silenci i la foscor, comencin ara a fer públiques algunes postures i plantegin alguns aclariments. Ens agradarà molt contrastar-los amb ells en assemblees als centres -si és que, per fi, accepten el debat- però, mentrestant i per si de cas, deixar clar que NOés CCOO qui ha parlat del 15 de febrer com a data provable de tancament de les negociacions sinó els altres sindicats que les donaven per beneïdes. Si més no, això és el que han dit a les patronals. Bo és que ara se’n desdiguin...

  CCOO per un compromís ètic

  És un greu menyspreu als nostres afiliats i afiliades, delegats i delegades, votants i simpatitzants dir, com ja ha fet un dels altres  sindicats presents a la Mesa de Negociació, que CCOO està “mancada de representativitat”. És cert que som minoritaris en el sector però no per això deixem d’assumir la quota de responsabilitat que ens pertoca. En això ens diferenciem clarament d’altres que, gaudint d’amplíssimes majories, no les posen al servei de la defensa dels treballadors i treballadores que representen: són a les antípodes de representants com el Comitè de Salesians de Sarrià de qui farien bé en aprendre tant. Així, doncs, assumim responsabilitats més enllà del que ens toca. Som radicals en allò que la paraula significa: anem a l’arrel dels conflictes i de les seves solucions. Som ètics més que estètics perquè un compromís amb els i les treballadores és la nostra divisa.

  Ens acusen de voler dinamitar el procés: a CCOO NO confonem la negociació col·lectiva amb un farcit de renúncies privades. No és cap mèrit: és que, només així, podem mirar els companys i companyes de la concertada als ulls i dir-los Som amb vosaltres”, amb errades, amb contradiccions, però sense vergonya.

  Gràcies, comitè Salesians Sarrià, i endavant amb el Manifest. No us decebrem.

  ASSEMBLEES OBERTES: