25 d’oct. 2012

Es recuperen les millores per IT recollides en conveni. Es restitueixen les nostres retribucions en cas de baixa
A dia d’avui mantenim els nostres drets sota conveni? Sí.
Què diu el conveni?
Art 41. Els treballadors i treballadores de la concertada en situació d’incapacitat temporal (IT) i durant els tres primers mesos rebran el 100% de les seves retribucions salarials totals. En cas de continuar la IT, s’abonarà fins el 100% un mes més per cada trienni d’antiguitat.
En els nivells concertats, percebran el 100% de la seva retribució durant un mínim de set mesos.

Com s’havien modificat les IT?
Aquest any, a Catalunya hem patit dos atacs a les nostres retribucions en cas de baixa per IT
·      La Llei 5/2012 del Govern de la Generalitat, en vigor des del 01-04-2012, retallava els nostres sous a partir del 91è dia de baixa.
·      El Reial Decret Llei 20/2012 Govern Central, en vigor des del 15-10-2012, havia de reduir les nostres retribucions els primers 90 dies de baixa.
·      És a dir, la combinació de les dues lleis reduïa la nostra retribució durant tota la baixa.


CCOO: lluitar, negociar, tornar a lluitar

CCOO es va mobilitzar contra les mesures del govern català durant els mesos de desembre, gener i febrer i vàrem recollir signatures en contra. Davant del Govern Central, vàrem fer manifestacions el 12 i 19 de juliol i el 15 de setembre una marxa a Madrid. NO acceptarem que s’ataqui les persones amb malalties, llargues o curtes, per intentar assolir els objectius de dèficit que imposen els rescats bancaris.
Gràcies a la pressió de CCOO hem aconseguit que aquestes normatives siguin menys lesives i que el Real Decret-Llei del govern central no s’hagi arribat a aplicar el 15 d’octubre.
Per acord de la mesa de la funció pública, impulsat per CCOO i aprovat pel Govern el 25-09-2012, als treballadors de la Generalitat se’ls apliquen les següents retribucions en cas de baixa :

Del dia 1 al dia 3
El 50% de les retribucions
Del dia 4 al dia 20
El 75% de les retribucions
Del dia 21 fins al final
El 100% de les retribucions
Des del primer dia fins l’últim
+ 100% en cas d’embaràs i de violència de gènere
Així com en accident laboral i malaltia professionalCombatent nous greuges a la concertada

L’esmentat acord de la mesa de funció pública –que no ens inclou- generava un nou greuge comparatiu per als treballadors de la concertada, doncs els empleats de la Generalitat cobraran el 100% des del 21 dia de baixa fins al final i, en canvi, nosaltres seguiríem cobrant de pagament delegat el 100% només els tres primers mesos. Davant d’això i sota l’amenaça de l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, CCOO va proposar que es deixessin d’incompliments i es restituís la situació anterior tal i com queda recollida en conveni. Fruit de la mobilització i la negociació, aquesta proposta ha estat finalment acceptada!
Sabem que no hem acabat la feina i que cal seguir lluitant. No ens aturarem fins assolir la derogació de totes les mesures que suprimeixen drets socials aconseguits amb molt d'esforç, la plena restitució posterior millora dels nostres sous i, finalment, l’homologació de tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament.