30 d’oct. 2012

Queda confirmat!: Retallades del 6,25% anual, en comptes del 5% aplicat ja al juny


Queda confirmat!: Retallades del 6,25% anual, en comptes del 5% aplicat ja al juny 

(pdf+)Excel per calcular la retallada(+)

A començaments d’any, el Govern de la Generalitat va aprovar retallar a tot el personal al seu càrrec un 5% del sou anual, retallada que va decidir aplicar també al personal de les escoles concertades en pagament delegat. La primera part d’aquestes retallades –el 5% corresponent a les retribucions del primer semestre- es va aplicar en les nòmines de juny i juliol.

Posteriorment, el Reial Decret Llei 20/2012 del Govern Central contemplà - entre altres moltes retallades salarials i en drets- la supressió de la paga extra per a tot el personal del sector públic, inclòs el personal de les administracions autonòmiques. Per acord de Govern, la Generalitat va decidir novament, que també es reduís en la mateixa proporció, les retribucions del personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat.

Totes aquestes aplicacions a la pública i a la concertada, en cap cas negociades sinó imposades, han estat respostes per CCOO amb mobilitzacions al carrer i amb impugnacions presentades als jutjats, pendents de resolució.

Com repercutirà això en la nostra nòmina del mes de desembre?

Per tal d’evitar l’acumulació de retallades al personal del sector públic i concertat de Catalunya (5% anual eliminació de paga extra), fet que suposaria un greuge respecte a la situació de la resta de l’Estat, el Departament d’Ensenyament retornarà en la paga extra de Nadal les quantitats restades en les pagues de juny i juliol, i alhora, ens aplicarà aquesta nova retallada del 6’25% sobre el total anual.

Malgrat els rumors, NO patirem la retallada total de la paga extra, fet que suposaria una minva salarial del 7,14% anual, però sí una fortíssima disminució de la mateixa, ja que es farà sobre el total anual i sempre en proporció a l’equiparació amb els companys de Pública.

Quina és la quantitat final que em retallaran?

RETALLADA MES DE JUNY (2,5% anual)
RETALLADA MES DE DESEMBRE (6,25% anual)
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
 SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
683,87€
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
770,93€
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
1.709,66€
SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA
1.927,34€
TRIENNIS
TRIENNIS
TRIENNIS
TRIENNIS
1
11,70€
1
14,11€
1
29,24€
1
35,28€
2
23,39€
2
28,22€
2
58,49€
2
70,56€
3
35,09€
3
42,34€
3
87,73€
3
105,84€
4
46,79€
4
56,45€
4
116,97€
4
141,12€
5
58,49€
5
70,56€
5
146,21€
5
176,40€
6
70,18€
6
84,67€
6
175,46€
6
211,68€
7
81,88€
7
98,78€
7
204,70€
7
246,96€
8
93,58€
8
112,90€
8
233,94€
8
282,24€
9
105,27€
9
127,01€
9
263,18€
9
317,52€
10
116,97€
10
141,12€
10
292,43€
10
352,80€
11
128,67€
11
155,23€
11
321,67€
11
388,08€
12
140,36€
12
169,34€
12
350,91€
12
423,36€ESTADIS
RETALLADA JUNY
RETALLADA DESEMBRE
1er. Estadi
36,04€
1er. Estadi
90,10€

2n. Estadi
73,94€
2n. Estadi
184,85€

3r. Estadi
116,91€
3r. Estadi
292,29€

4rt. Estadi
163,45€
4rt. Estadi
408,63€

5è. Estadi
204,18€
5è.Estadi
510,46€
Per calcular el resultat de la retallada cal sumar les quantitats, per a cada període (juny – desembre) corresponents a:

(SOU BASE + C.E.+ C. ANALOGIA) + TRIENNIS ( Segons nº.) + ESTADIS (Segons nº.)

Exemple: Treballador/a de secundària amb 7 triennis i 3 estadis a jornada completa:

770,93€ + 98,78€ + 116,91€ = 986,62€ Total retallada juny
1.927,34€ + 246,96€+ 292,29€ = 2.466,59€ Total retallada desembre


Com s'aplicarà en les nostres nòmines?.

Com que en els mesos de juny i juliol se’ns va fer una retallada que queda invalidada, el que ara faran serà:

  •        retornar el minvat a l’estiu en un complement (encara a concretar), afegit a la mensualitat del mes de desembre
  •        retallar la quantitat que se’n deriva del nou percentatge en la paga extra del Nadal.

Seguint amb l’exemple anterior:


2.466,59€ - 986,62€ = 1.479,97 € Total a retallar en el mes de Desembre


CCOO considera inacceptable aquest increment de les retallades que empobreix encara més el nostre col·lectiu, els dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, que ja ha patit unes fortes pèrdues de poder adquisitiu en els darrers quatre anys (al voltant del 24%) i un sever deteriorament de les condicions en què impartim la nostra feina.

CCOO emplaça a tots els treballadors i treballadores de la concertada a unir-se a les mobilitzacions convocades contra unes mesures novament injustes amb els treballadors, ineficaces per a l’economia i inútils per a generar ocupació.

MÉS RETALLADES, MÉS EMPOBRIMENT, MÉS ATUR, MENYS DRETS

25 d’oct. 2012

Es recuperen les millores per IT recollides en conveni. Es restitueixen les nostres retribucions en cas de baixa
A dia d’avui mantenim els nostres drets sota conveni? Sí.
Què diu el conveni?
Art 41. Els treballadors i treballadores de la concertada en situació d’incapacitat temporal (IT) i durant els tres primers mesos rebran el 100% de les seves retribucions salarials totals. En cas de continuar la IT, s’abonarà fins el 100% un mes més per cada trienni d’antiguitat.
En els nivells concertats, percebran el 100% de la seva retribució durant un mínim de set mesos.

Com s’havien modificat les IT?
Aquest any, a Catalunya hem patit dos atacs a les nostres retribucions en cas de baixa per IT
·      La Llei 5/2012 del Govern de la Generalitat, en vigor des del 01-04-2012, retallava els nostres sous a partir del 91è dia de baixa.
·      El Reial Decret Llei 20/2012 Govern Central, en vigor des del 15-10-2012, havia de reduir les nostres retribucions els primers 90 dies de baixa.
·      És a dir, la combinació de les dues lleis reduïa la nostra retribució durant tota la baixa.


CCOO: lluitar, negociar, tornar a lluitar

CCOO es va mobilitzar contra les mesures del govern català durant els mesos de desembre, gener i febrer i vàrem recollir signatures en contra. Davant del Govern Central, vàrem fer manifestacions el 12 i 19 de juliol i el 15 de setembre una marxa a Madrid. NO acceptarem que s’ataqui les persones amb malalties, llargues o curtes, per intentar assolir els objectius de dèficit que imposen els rescats bancaris.
Gràcies a la pressió de CCOO hem aconseguit que aquestes normatives siguin menys lesives i que el Real Decret-Llei del govern central no s’hagi arribat a aplicar el 15 d’octubre.
Per acord de la mesa de la funció pública, impulsat per CCOO i aprovat pel Govern el 25-09-2012, als treballadors de la Generalitat se’ls apliquen les següents retribucions en cas de baixa :

Del dia 1 al dia 3
El 50% de les retribucions
Del dia 4 al dia 20
El 75% de les retribucions
Del dia 21 fins al final
El 100% de les retribucions
Des del primer dia fins l’últim
+ 100% en cas d’embaràs i de violència de gènere
Així com en accident laboral i malaltia professionalCombatent nous greuges a la concertada

L’esmentat acord de la mesa de funció pública –que no ens inclou- generava un nou greuge comparatiu per als treballadors de la concertada, doncs els empleats de la Generalitat cobraran el 100% des del 21 dia de baixa fins al final i, en canvi, nosaltres seguiríem cobrant de pagament delegat el 100% només els tres primers mesos. Davant d’això i sota l’amenaça de l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, CCOO va proposar que es deixessin d’incompliments i es restituís la situació anterior tal i com queda recollida en conveni. Fruit de la mobilització i la negociació, aquesta proposta ha estat finalment acceptada!
Sabem que no hem acabat la feina i que cal seguir lluitant. No ens aturarem fins assolir la derogació de totes les mesures que suprimeixen drets socials aconseguits amb molt d'esforç, la plena restitució posterior millora dels nostres sous i, finalment, l’homologació de tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament.
2 d’oct. 2012

Acció i negociació Conveni de l'Ensenyament Privat de Catalunya

El Conveni de l'Ensenyament Privat Reglat de Catalunya continua essent un lloc immobilitzat on les patronals i el Departament  juguen en contra dels interessos dels treballadors i treballadores del sector.
CCOO vol frenar els intents d'empitjorar les nostres condicons laborals per part d'ambdós interlocutors. 
Només la participació del col·lectiu podrà mantenir allò de bo que té el conveni i fer que s'integrin millores -avui possibles- detalls que facilitarien la vida en el centre de treball:
Què és hora lectiva? No lectiva?
Compactació
Jubilació Parcial
Mantenint altres drets com:

  • Places gratuïtes per a fills de treballadors/es
  • Premi de fidelitat
  • Actual prestació social de les baixes.