13 de set. 2012

CCOO alerta dels errors a les retallades en nòmines i paga extraordinària de juny


CCOO alerta dels errors a les retallades en nòmines i paga extraordinària de juny


Tal i com heu pogut comprovar en la nòmina del mes de juny, el Departament d'Ensenyament, fruit de l'Acord de Govern 26/2012 de 10 d'abril,  ha fet efectiva la retallada salarial del personal de pagament delegat. Aquesta retallada correspon a l'equivalent del 5% de la massa salarial del primer semestre de l'any, que es preveia haver repercutit en la nòmina del mes de juny i en la corresponent paga extra i, en alguns casos, en les nòmines successives.

Respecte a com això s'ha dut a terme, Pagament Delegat informa que hi ha hagut una errada en l’aplicació de manera que la base de cotització del mes de juny reflecteix la disminució salarial provocada per la retallada salarial, més la corresponent a la disminució del 25% dels complements (plus d'analogia, estadis, complement per càrrec) corresponent a la paga extra. En aquest cas, aquesta disminució (part de la paga extra) no havia d'haver repercutit en la base de cotització.

És per això que Pagament Delegat ha fet una regularització d'aquesta situació en la nòmina del mes de juliol o d’agost. Aquesta errada no s'ha produït en la totalitat de les nòmines del personal de Pagament Delegat sinó només en "algunes"; per tant, caldrà controlar-ho.


Com ho regularitzaran? Posaran en positiu un concepte a la columna de pagament específic i un de negatiu a la columna de la paga extra com a percepcions no salarials.
D'altra banda, aquest estiu el Govern Central ha aprovat el RDL 20/2012 de 13 de juliol on s'estableix que en el mes de desembre el personal funcionari, no els hi serà abonada la paga extra. Es tracta d’una mesura de caràcter bàsic i per tant afecta totes les administracions públiques. Per aquest motiu el Govern de la Generalitat ha “adequat”, mitjançant l’Acord GOV/78/2012, les retallades per a l’any 2012  establertes amb anterioritat al que estableix el RDL.Mitjançant l’Acord GOV/80/2012, el Govern ha fet extensiva aquesta “adequació” als professors en pagament delegat.

Què és el que això implica? Doncs que el mes de desembre no cobrarem la paga extra íntegrament ja que se’ns deduirà una quantitat equivalent a la paga extraordinària que perdran els docents de la pública.

Com s’adequarà amb les retallades que ja ens han fet? Al mes de desembre el govern català ens retornarà tot el que ja ens va descomptar en la passada nòmina del mes de juny i juliol i després ens aplicarà la regularització negativa que ens pertoqui a la paga extraordinària (no afectarà les Bases de Cotització). Segons ens han dit vindrà a suposar un 6% de la massa salarial anual.
Feu atenció a les vostres nòmines i pregunteu a les vostres secretaries i administracions si no ho teniu clar, us ho han d’explicar.

CCOO,  en defensa dels treballadors de la concertada, ja va presentar recurs contra l’Acord GOV/26/2012 i ha ampliat aquella impugnació contra(+) el nou Acord GOV/80/2012.

CCOO ha signat un manifest unitari en defensa dels drets dels treballadors i treballadores de l’Escola Concertada. El trobaràs a la nostra web: http://conc.ccoo.cat/ensenyament/privada/

CCOO organitza reunions de delegats i delegades perquè les decisions les hem de prendre entre tots i totes.

CCOO anima a participar a tota l'afiliació al seu Congrés. Més informació a: www.sindicat.cat

12 de set. 2012