4 de juny 2012

CONSULTA ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ESCOLA CONCERTADA SOBRE LA SIGNATURA O NO DE LES PROPOSTES D’INAPLICACIÓ DELS ARTICLES 41 I 79 DEL CONVENI I ALTRES MODIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES


Davant la suspensió temporal per part del Departament d’Ensenyament del Premi de fidelitat i del complement d’IT, les Patronals urgeixen la inaplicació temporal dels articles 41 i 79 del conveni substituint-los per altres mecanismes menys onerosos per a les escoles. CCOO i la resta de sindicats hem defensat -per la via de l’acord i/o d’un nou Conveni- l’establiment de mesures per acotar i minimitzar l’impacte d’aquestes mesures i, a l’hora, per a resoldre punts pendents per al col·lectiu. En serien exemples els sous del PAS (congelats des del 2009) i els del Batxillerat (pendents d’homologar) o les substitucions en hores no lectives sense compensació (pràctica generalitzada a molts centres).

Cal dir que les Patronals, apel·lant les dificultats econòmiques dels centres, han rebutjat fins ara el gruix de les propostes sindicals 
Propostes sindicals rebutjades(+), plantejant una nova situació en la qual és més l’estalvi que n’obtenen que la nova despesa que se’ls genera. Contràriament, els treballadors i treballadores de la concertada seguim pagant el fort de les mesures aprovades pels governs central i autonòmic en pèrdues salarials, de drets i de condicions laborals. Aquestes agressions són encara lluny de finalitzar.

Atesa la imminència de demandes individuals o col·lectives al respecte, les patronals urgeixen que els sindicats donem una ràpida resposta. Se’ns plantegen quatre alternatives:

1. Signar la 1a proposta Patronal (11 de maig 2012) amb la incorporació d’algunes esmenes sindicals. Tots els termes pactats deixarien de tenir validesa en el moment en què finalitzés l’acord. Aquest es portaria al TLC garantint així la voluntat de compliment de les parts.  1a proposta Patronal(+)

2. Signar una 2a proposta Patronal (18 de maig de 2012) amb tres únics punts (la resta de punts oberts a la negociació del Conveni).  2a proposta Patronal(+)

3. Signar una proposta de mínims que puguin ser acceptats majoritàriament per les parts. Aquesta proposta –encara sense acceptar- pressuposa l’acatament per imperatiu dels acords de govern que motiven les retallades però no la conformitat als mateixos, ni ens comprometen a deixar d’emprendre totes les accions mobilitzadores i legals que estimem oportunes al respecte. CCOO  la proposa a les altres parts, com a mínims per arribar a un acord.  
Proposta sindical de mínims(+)

Us adjuntem les tres propostes i un quadre comparatiu per a una millor valoració  Taula Resum Comparativa(+)

CAL RECORDAR QUE:
  •  La ultraactivitat del nostre conveni finalitza al febrer del 2013 (o 1 any a partir de l’aprovació pel Senat) moment en què, de no aprovar-ne un de nou, passaríem a dependre del Conveni d’àmbit estatal (en condicions molt pitjors a l’actual).
  • La signatura de l’acord no consolida els aspectes continguts en el mateix més enllà de la seva vigència (2014).
  • Departament i Patronals volen acabar suprimint totalment el premi de Fidelitat (però en cap cas parlen de la total homologació salarial i laboral dels treballadors i treballadores de la concertada).
  • S’està qüestionant a mig o curt termini, per part del Govern central, el deixar de pagar el complement fins el 100%  de les IT fins i tot en  períodes inferiors a 3 mesos.