15 de maig 2012

Reunions de la mesa negociadora del Conveni de l' Ensenyament Privat de Catalunya


Plantajament d'Acords limitats en el temps.  Continuen les negociacions

  • CCOO no vol signar un conveni o acords a la baixa i les propostes de la patronal indiquen aquesta intenció: 
  • Disminució de prestacions per Incapacitat Temporal (I T) i desvinculació del Premi de Fidelitat.