27 d’abr. 2012

Recull de premsa divendres 27 d'abril de 2012

26 d’abr. 2012

20 d’abr. 2012

19 d’abr. 2012

Recull de premsa dijous 19 d'abril de 2012

18 d’abr. 2012

El treball de les escoles concertades cada vegada més precari i més desprotegit


  • Volen acabar amb tots els nostres drets, els que vam guanyar després de molts anys. Ho estem perdent tot en un tres i no res.
  • pdf(+)

17 d’abr. 2012

Fulls volants conveniFULLS VOLANTS ENSENYAMENT PRIVAT 2011 -201213 d’abr. 2012

CCOO RECORRE LA SENTÈNCIA QUE DÓNA PER VÀLIDES LES RETALLADES ALS TREBALLADORS EN PAGAMENT DIRECTEEl TSJC recull íntegrament i fins i tot amb paraules textuals els arguments de la Patronal, mentre que deixa sense resposta la pràctica totalitat dels què presentava la part sindical. La sentència assumeix com a fet provat que estem “en condiciones equivalentes” als companys de la pública (tal i com diu el Decret-Llei 3/2010), la qual cosa és falsa tant en condicions laborals com en retribucions. Efectivament, tenim pendent el cobrament dels plusos de tutoria, d’especialistes i d’alguns càrrecs. En canvi, deixa clar i en negreta que les nostres retribucions poden arribar a “igualar, no a superar” l’import de les retribucions de pública. Aplicant les retallades en sous i drets però no les millores ni condicions més avantatjoses, establint topalls per un costat però no per l’altre, s’aconsegueix una sentència que anomenaran “legal” però que és profundament injusta:
Fa recaure la crisi als qui no l’hem generat.
-    Incompleix els acords adquirits en la negociació col·lectiva.
-    Ho fa quan encara restem lluny de la plena homologació en les pròpies retribucions i en condicions laborals (hores lectives, plantilles, accés a recursos i serveis educatius…).

A    tot això s’hi afegeix l’incompliment del calendari previst a la LEC (homologació retributiva abans del 2012 i de condicions laborals abans del 2017) i les retallades en el premi de fidelitat, la IT i els estadis (vegeu comunicat).

Així, doncs, seguim rebent un tracte discriminatori: igualitari només per a les agressions, greuges i retallades; diferenciat per a qualsevol reconeixement de drets i millores i per als desnivells salarials.
El nostre compromís
Per tot això, CCOO ratifica el compromís contret amb els treballadors de la concertada d’oposar-nos a les retallades per totes les vies al nostre abast:
-     La negociació, malgrat la nul·la disposic del Departament.
-     Davant d’aquesta agressió CCOO no es resigna, no calla, acciona.
-     Als jutjats, tot i ser plenament conscients de les grans dificultats que tindrà el recurs.
Efectivament, les darreres sentències de les més altes instàncies judicials avalen la constitucionalitat de les retallades en acceptar els postulats econòmics i polítics d’aquells que justament ens han situat en plena crisi, a saber: que la crisi és inevitable i afecta a tots, que fa necessària la reducció del dèficit públic i que l’única manera d’aconseguir-ho és reduint la despesa pública, minant així els pilars de l’estat del benestar.
Contràriament, CCOO  la ferma convicció que hi ha alternatives a la crisi que no passen per la reducció de la despesa pública sinó ben al contrari i que ens permetrien sortir-ne amb més ocupació i benestar social.

LA CRISI, UNA COARTADA PER A RETALLAR SOUS I DRETS

Retrocedim a molts anys enrere en les prestacions socials i laborals del col·lectiu que treballa en escoles concertades.


CCOO, com sempre,  defensa i defensarà els interessos dels treballadors i treballadores en qualsevol situació i a qualsevol lloc, en condicions més o menys adverses.
Retrocedim a molts anys enrere en les prestacions socials i laborals del col·lectiu que treballa en  escoles concertades.


Les mesures de l'acord de Govern, publicat en data divendres 13 d’abril

afecten a tots els treballadors i treballadores de les escoles concertades 

1 Suspendre l’aplicació de les obligacions que se’n deriven per a l’Administració, de les clàusules dels convenis col·lectius que afecten el personal de l’ensenyament privat concertat, relatives al reconeixement de millores econòmiques directes de la prestació d’incapacitat temporal. El Departament d’Ensenyament, a través del pagament delegat, només es farà càrrec de les millores econòmiques directes, destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes, del règim de previsió social que correspongui, durant els tres primers mesos en què el treballador romangui en situació d’incapacitat temporal.

2 Suspendre l’aplicació de les obligacions que se’n deriven per a l’Administració, de les clàusules dels convenis col·lectius que afecten el personal de l’ensenyament privat concertat, que estableixin sistemes de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic. El Departament d’Ensenyament deixa de fer-se càrrec del pagament del premi de fidelitat o permanència establert als convenis col·lectius de l’ensenyament privat, atesa la naturalesa no salarial d’aquests premis.


Declarar inaplicable l’acord sobre permanents sindicals signat el 28 de desembre de 1996 entre el Departament d’Ensenyament i les organitzacions sindicals representatives del sector de l’ensenyament privat. En conseqüència, cal tenir per denunciat l’acord esmentat, amb efectes del 31 d’agost de 2012.


4 Autoritzar el Departament d’Ensenyament a modificar els acords de 20 d’abril de 2006, relatius al reconeixement d’estadis de promoció docent al professorat dels centres privats concertats, d’acord amb les condicions i criteris exigibles al personal docent no universitari del sector públic que el Govern estableixi en aplicació de la disposició transitòria setena, apartat 3, de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.CCOO alerta de que les noves mesures preses pel Departament d’Ensenyament  aprofundeixen  en les retallades en tots els aspectes, volent desmantellar la representació dels treballadors en la defensa dels seus drets de cara a la negociació col·lectiva dels seus convenis i acords, que han estat la garantia de millores constants.

Queda en la indefinició el marc de la negociació i de la seva estructura: Qui negociarà? Com es recolliran les necessitats reals i expectatives del sector?
La reclamació d’aquests drets adquirits augmentarà la conflictivitat i malmetrà l’ambient de treball.

Assemblea unitària de l'escola concertadaPODEU FER-NOS ARRIBAR LES VOSTRES ADHESIONS INDIVIDUALS, DE COMITÈS O CLAUSTRES, FENT UN CLIC AQUÍ

A nosaltres, treballadores i treballadors de les escoles concertades de Catalunya, immersos en una situació de crisi política, econòmica i social, agreujada en el nostre sector per les retallades i pel bloqueig en la negociació del Conveni
JA N’HI HA PROU que

-    ens facin pagar els costos de la crisi.
-    cada cop MÉS tinguem MENYS drets i salaris.
-    tractin l’educació, la sanitat i l’atenció social com una despesa i no com un dret de la ciutadania.
-    se’ns consideri només “mà d’obra”, “capital humà” o “recurs”.
-    ens reformin fins a l’aniquilació l’Estatut dels treballadors.
-    les congelacions i retallades salarials ens facin perdre més d’un 20% del poder adquisitiu en els darrers anys.
-    ens amenacin amb noves retallades
-    els acords i pactes i, fins i tot, les taules salarials i lleis (LEC), quedin en paper mullat.
-    els treballadors i treballadores de la concertada siguem la Ventafocs de l’ensenyament.
-    ens homologuin només quan es tracta de retallar.
-    ens vulguin ajornar el premi de fidelitat i endurir l’acord d’estadis.
-    tants companys i companyes estiguin a l’atur i tants altres en perill de quedar-s’hi.
-    no incrementin les plantilles ni disminueixi la càrrega lectiva.
-    acabem fent més hores que un rellotge.
-    ens posin guàrdies i substitucions que dificulten preparar les classes com cal.
-    ningú dels de dalt se’n recordi del personal d’administració i servei.
-    els sous del PAS segueixin essent tant minsos i, a sobre, els congelin. 
-  creixin dia a dia els motius d’indignació

Per això, VOLEM que

-    la crisi la paguin els qui l’han generat.
-    es respectin els nostres drets i tothom tingui un salari digne.
-    es reforci l’Estat del benestar.
-    se’ns respecti com a persones amb drets i deures.
-    l’Estatut dels treballadors sigui garantia de defensa dels drets dels més dèbils.
-    s’estableixi un Pla immediat de recuperació del poder adquisitiu.
-    s’acabin les amenaces de noves retallades.
-    es compleixin tots els acords, pactes, taules salarials i lleis, des dels drets constitucionals al treball, vivenda, sanitat, educació,..  fins al compromís d’homologació de la LEC.
-    tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament siguem iguals en drets i deures.
-    ens homologuin i ja.
-    respectin el premi de fidelitat i l’acord d’estadis.
-    s’elabori un Pla d’estabilitat que garanteixi tots els llocs de treball com a mínim durant la present legislatura.
-    s’incrementin les plantilles i disminueixi la càrrega lectiva.
-    s’acabin les hores extra, ni de franc ni pagades.
-    hi hagi personal suficient per a guàrdies i substitucions sense depassar el màxim d’hores lectives.
-    es valori com essencial la feina del personal d’administració i servei.
-    s’incrementin substancialment els sous del PAS sense supeditar-ho a cap altra condició o canvi.
-    poguem treballar en condicions.Dimarts 27 de març s'ha celebrat una assemblea de treballadors i treballadores de l'escola concertada, organitzada per UGT i CCOO conjuntament i oberta a tot el personal que vulgui participar en un diàleg constructiu i renovador de les mobilitzacions del sector.
Els parlaments han estat a càrrec dels responsables de Privada Cristina Martin (UGT)  i Concertada Albert Llargués (CCOO) d'ambdós sindicats i amb el suport dels dos Secretaris Generals Josep Maria Alvarez i Joan Carles Gallego.
Els participants han aportat idees de com continuar en la mobilització units i amb propostes més alternatives.
S'ha acordat seguir en la lluita unitària per defensar els nostres drets. 

12 d’abr. 2012

CCOO i UGT propostes per remuntar la crisi
Los secretarios generales de CCOO y UGT han enviado hoy -10 d'abril- una carta al Presidente del Gobierno en la que afirman que ahora, que tanto la reforma laboral como los PGE están en trámite parlamentario, sería una buena ocasión para promover el consenso con el fin de que los posibles acuerdos se trasladasen al Parlamento en forma de enmiendas, favoreciendo un clima social necesario para enfrentar la compleja situación de nuestro país.


Asimismo, le recuerdan el rechazo mayoritario de los trabajadores y ciudadanos a la reforma laboral, que se expresó en la huelga general del 29 de marzo, y afirman que los Presupuestos Generales del Estado no contribuirán a la necesaria reactivación económica y generarán más desempleo y debilitarán los servicios sociales y, por tanto, nuestra cohesión social.El texto de la carta es el siguiente:
"Como usted sabe, el pasado 29 de marzo millones de trabajadores y de ciudadanos secundaron la jornada de huelga general y las manifestaciones convocadas para expresar el rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno que usted preside y exigir la apertura de un verdadero proceso de negociación.

Con independencia de la versión institucional dada a los medios de comunicación, usted es conocedor de que la mayoría de la sociedad española está en contra de esta reforma y que estamos inmersos en un profundo conflicto social.

Al día siguiente fue aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que en nuestra opinión no contribuirán a la necesaria reactivación económica, generarán más desempleo y debilitarán los servicios sociales, y por tanto nuestra  cohesión social.

CCOO y UGT somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesa España. La crisis, lejos de entrar en vías de solución, se agrava. Hemos vuelto a entrar en recesión, las estimaciones nos hablan de una caída del crecimiento del 1,7% del PIB, usted mismo ha vaticinado que en este año se pueden destruir 630.000 nuevos empleos y la presión de los mercados financieros se mantiene encareciendo los costes de financiación de nuestra deuda. Sin duda, estamos en una situación crítica que requiere de un esfuerzo como país que comprometa a toda la sociedad española.

En nuestra opinión se hace indispensable un gran consenso social y político por la reactivación económica y la creación de empleo. España necesita reducir el déficit  pero, este objetivo ineludible, debe ser compatible con estímulos a la actividad económica, que es lo único que puede generar empleo, con el  impulso del cambio en el patrón de crecimiento y con el mantenimiento de las redes de protección social y los servicios públicos que caracterizan nuestro Estado de Bienestar.

Los sindicatos ya hemos dado muestra de nuestro compromiso con la reactivación económica y el empleo, en el acuerdo que el pasado 25 de enero suscribimos con los representantes empresariales. En él acordamos, como le consta, incrementos moderados de los salarios que debían venir acompañados de la correspondiente moderación de los beneficios y de un control efectivo del precio de algunos productos básicos para que nuestros bienes y servicios pudiesen competir en mejores condiciones en el mercado internacional.

Ahora, que tanto la reforma laboral como los PGE están en trámite parlamentario, sería una buena ocasión para promover el consenso social y político al que nos hemos referido. Este marco, a través de una negociación tan sincera como responsable, podría permitir acuerdos entre todos los actores sociales y políticos que luego se trasladasen al parlamento en forma de enmiendas sobre las dos cuestiones que son objeto de litigio favoreciendo el clima social necesario para enfrentar situación tan compleja.

España en las actuales circunstancias, sin que ello suponga menoscabo de la legitimidad otorgada por las urnas, necesita de un gran consenso de país que vaya más allá de la reforma laboral o los PGE 2012, que apueste desde el consenso por la superación de la crisis económica y la reducción sustancial del desempleo; que promueva las reformas necesarias (fiscal y del sistema financiero particularmente) para  impulsar el crecimiento y la creación de empleo, en especial el de las personas más jóvenes desde la firme voluntad de sostenimiento del modelo social consustancial con la idea de una democracia avanzada.

Nos dirigimos, nuevamente a usted, con la mayor disposición a sentarnos a negociar y a contribuir con nuestras propuestas y actitud a conseguir el consenso nacional que se requiere para superar situación tan delicada.

Esta misma voluntad se la haremos llegar a las organizaciones empresariales, así como, a las formaciones políticas con representación parlamentaria."

2 d’abr. 2012