30 de gen. 2012

Personal de l'escola concertada vam sortir al carrer el 28 de gener

Les retallades ens afecten:
Perquè treballem i ens retallen el salari.
Perquè si som a l'atur no trobem feina.
Perquè som usuaris de la Sanitat Pública i ens fa por emmalaltir.
Perquè tenim avis i àvies amb pensions de misèria.
Perquè tenim fills i volem que es puguin llaurar un futur.
Perquè ens volen fer venir una POR molt gran i estem disposats a fer-hi front.
Hi haurà altres ocasions per trobar-nos en la defensa dels drets de tots i totes. 
No et queixis i actua, tenim molt a guanyar-hi!


Personal de l'escola concertada vam sortir al carrer, el 28 de gener

Com a ciutadans i ciutadanes afectats per les retallades dissabte 28 de gener vam sortir al carrer per enèsima vegada. 
Les retallades ens afecten:
Perquè treballem i ens retallen el salari.
Perquè som a l'atur i no hi ha feina.
Perquè som usuàris de la Sanitat Pública i ens fa por emmalaltir.
Perquè tenim avis i àvies amb pensions de misèria.
Perquè tenim fills i volem que es puguin llaurar un futur
Perquè ens volen fer venir una POR molt gran i estem disposats a fer-hi front.
Hi haurà altres ocasions per trobar-nos en la defensa dels drets de tots i totes. 
No et queixis i actúa, tenim molt a guanyar-hi!


29 de gen. 2012

CCOO presenta propostes que la patronal rebutja, tu què hi dius?


Montse Ros, Secretària General de la Federació d'Ensenyament 
Posició de CCOO en la negociació del conveni d’Ensenyament Privat de Catalunya
pdf(+)

CCOO valora els petits avanços que conté aquesta proposta però entenem que no podem desvincular-la del context en el què es produeix: congelació salarial i retallades, que impliquen una forta pèrdua de poder adquisitiu des del 2007 (17’4%), i anuncis de noves retallades pel curs vinent, recollides en la Llei de pressupostos també per a la concertada. Amb aquest context de pèrdua de drets i salaris es fa molt difícil arribar a acords satisfactoris.
Respecte a la proposta Patronal, n’hem assenyalat també les principals deficiències:
Àmbit salarial:
-    No acceptem que l’equiparació impliqui l’absorció de tots els complements salarials ni la clàusula de desvinculació automàtica en funció de les ràtios.
-    Demanem que es fixi un calendari i condicions per a la retribució d’estadis.
-    No acceptem la congelació salarial pel PAS i Llars d’infants integrades de l’any 2010.
-    No acceptem la vinculació de les taules salarials als mòduls publicats a la Llei de pressupostos de la Generalitat, que resta capacitat a la negociació col•lectiva:
-    NO PODEM SIGNAR UN XEC EN BLANC A FUTURES RETALLADES !
-    Reclamem un pla de recuperació salarial que retorni el poder adquisitiu.
Àmbit de jornada:
-    Aplaudim l’eliminació de la clàusula de desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO, durant anys defensada només per CCOO.
-    Agraïm la clarificació de la consideració lectiva dels temps d’esbarjo, que s’hauria de fer extensiva a secundària.
-    La reducció horària del PAS s’ha de fer extensiva pel personal de Llars d’infants integrades.
-    Hi ha d’haver una disminució de la càrrega lectiva de TOT el personal docent a tots els nivells. Entenem que fins i tot amb les actuals plantilles seria possible. Especialment, s’han de regular les substitucions i guàrdies i el treball amb noves tecnologies dins de l’horari lectiu del professorat.
Pla d’estabilitat laboral Departament–Patronals-Sindicats
Estem d’acord amb garantir els llocs de treball, especialment per als centres de FP i els centres amb contracte programa. Aquest Pla és independent de la resta de negociacions pel conveni.

Posició de les patronals en la negociació del conveni

Les Patronals no accepten la més mínima modificació respecte a les seves propostes, que ratifiquen.

Àmbit salarial:
-    Equiparació dels batxillerats fins al 2013 amb absorció de totes les millores retributives anteriors, exclusió dels estadis i clàusula de desvinculació automàtica en ràtios d’alumnat inferiors a 25.
-    Increment salarial del PAS i Llars d’infants integrades
-   
2010    2011    2012    2013
0%    3%    3%    IPC

-    Vinculació de les taules salarials als mòduls publicats a la Llei de pressupostos de la Generalitat.
Les quantitats eventualment abonades per compensar les retallades no es reclamaran però seran a extingir en el moment de la signatura del conveni.

Àmbit de jornada:
-    Eliminació de la clàusula de desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO el curs que ve.
-    Consideració d’activitat lectiva del temps d’esbarjo pel segon cicle d’infantil i primària, pels docents presents, pel temps real dedicat i mentre segueixi essent activitat curricular.
-    Reducció en 8 hores anuals pel PAS (jornada de 37:30 setmanals).

Pla d’estabilitat laboral
Departament – Patronals – Sindicats:
-    Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.
PROPOSTA SINDICAL
RESPOSTA PATRONAL    Valoració sindical

Àmbit salarial   
Pla de recuperació salarial.

NO PODEM SIGNAR UN XEC EN BLANC A FUTURES RETALLADES !
    Vinculació salarial del personal docent que presti els seus serveis a nivells concertats, tant de pagament delegat com propi, a les retribucions que s’estableixen als mòduls (Llei de Pressupostos de la Generalitat).      

Complementar econòmicament les substitucions quan es superin les hores lectives màximes per nivell educatiu.          

Plus de tutoria.         

Analogia retributiva per al professorat de batxillerats no concertats amb els concertats, inclosos estadis.    Analogia retributiva per al professorat de batxillerats no concertats amb els concertats:
-    progressiva (fins al 2013)
-    exclosos els estadis
-    desvinculació automàtica ràtios < 25     

Increments salarials sensiblement superiors a l’IPC per al PAS i Llars d’Infants Integrades    Increments pel PAS i Llars d’infants integrades:
2010    2011    2012    2013
0%    3%    3%    IPC
     

Àmbit de jornada
Establiment d’una hora de guàrdia-substitució dintre de l’horari lectiu setmanal del professorat.         

Consideració lectiva de la vigilància d’alumnes.    Consideració lectiva de la vigilància d’alumnes:
-    pel segon cicle d’infantil i primària
-    pels docents presents
-    pel temps real dedicat
-    mentre els plans d’estudi considerin els patis activitat curricular     

Regulació de l’activitat lectiva (atenció de l’alumnat) del treball no presencial mitjançant l’ús de les plataformes, intranets, etc. , en el marc de la jornada anual.         

Anul•lació de la desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO.    Anul•lació de la desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO a partir del curs 2012-2013.     

Reducció horària pel PAS i Llars d’infants integrades    Reducció horària pel PAS de 8 hores anuals     

Pla per l’estabilitat laboral Departament – Patronals – Sindicats
Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.     Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.     

CCOO crida a la participació
 pdf(+)
Posició inamovible de les patronals en la negociació del conveni


Malgrat els esforços negociadors de CCOO i les propostes per a desencallar una situació que s’allarga des de 2009 i que s’ha agreujat amb la política de retallades dels Governs central i autonòmic, les Patronals es ratifiquen en les seves postures i fixen com a termini el 3 de febrer per a què les acceptem.


En síntesi, les Patronals demanen que la part sindical accepti com a fet consumat les retallades ja sofertes pel personal a pagament delegat i la seva extensió al personal que és en pagament propi. Igualment plantegen la vinculació de les taules salarials a la Llei de pressupostos, acceptant així les retallades que encara estan per caure. A canvi, ofereixen increments pel PAS (0% el 2010, 3% el 2011 i també el 2012, i IPC el 2013), algunes millores d’abast limitat (reducció de 8 hores anuals pel PAS, equiparació pels batxillerats exceptuant estadis,...) i la signatura amb el Departament d’un Pla d’estabilitat que garanteixi mantenir els llocs de treball els propers 4 anys.
Aquesta proposta millora aquelles que les mateixes Patronals han fet els darrers anys, però no podem desvincular-la del context en el què es produeix: congelació salarial i retallades amb una pèrdua de poder adquisitiu de fins el 17’4% des del 2007 i amenaces reals de noves retallades, ja recollides en l’actual Llei de pressupostos també per a la concertada. Amb aquest context fa molt difícil arribar a acords satisfactoris.
La proposta Patronal suposa que acceptem un xec en blanc respecte a les retallades passades i futures, sense un horitzó de recuperació salarial, abandonant les legítimes reivindicacions d’homologació de la concertada (en tots els àmbits) i les possibilitats que un col•lectiu tan castigat com el nostre pugui treballar en millors condicions (increment de plantilles, reducció de les ràtios, disminució de la càrrega lectiva, ajuts a la implantació de noves tecnologies,...).
Pel que fa al personal d’administració i serveis i les llars d’infants integrades no acceptem la congelació salarial pel 2010, però estem disposats a signar ara mateix unes taules salarials que els restitueixin el poder adquisitiu perdut i resoldre el greu perjudici que pateixen just aquells que tenen unes condicions salarials i laborals més desfavorides. En cap cas acceptarem que es pretengui enfrontar col•lectius i que es vinculin les retribucions d’aquest col•lectiu amb empassar-se les retallades del conjunt del professorat.
Finalment, hem proposat i impulsem la signatura d’aquest Pla d’estabilitat que garanteixi el manteniment dels llocs de treball especialment per als centres de FP, centres amb contracte programa i escoles que tenen problemes de matrícula, sense sotmetre aquest Pla a l’imperatiu de les retallades en sous i drets.

CCOO seguirà defensant una sortida negociada que no es fonamenti en millorar les rendes més altes i en sanejar l’economia del Departament i de moltes escoles a costa exclusivament d’empitjorar les nostres condicions salarials i laborals i sense expectatives de futur.


Per a conèixer amb detall les propostes de les Patronals i de CCOO visiteu: http://conc.ccoo.cat/ensenyament/privada/
Feu arribar la vostra opinió al permanent de CCOO de la vostra escola o a l’e-mail allargues@ccoo.cat

Per què el personal de l'Escola Concertada se sent cridat a la manifestació ciutadana del dissabte 28 de gener arreu de Catalunya.

 Es manifesten entitats civils en contra de les retallades exigint els drets que ens hem guanyat al llarg del temps.

Estàs cridat, cridada a participar-hi.


Com a treballadors i com a famílies ens cal implicació en contra de les retallades

Carta a les Famílies:Benvolgudes famílies,

El servei educatiu de Catalunya, format per la doble xarxa de centres
públics i concertats, està patint de forma molt indiscriminada,els efectes d’una
política de retallades que recau de manera injusta en tots aquells qui treballem(ja hem perdut prop d'un 20% del poder adquisitiu): Pares, alumnes i professorat.
El govern preveu una pèrdua pressupostària en educació per
als propers dos anys del 13,75%, la més gran de totes les comunitats
autònomes.


Com afecta això a l’educació dels nostres fills i filles?

·        El sistema educatiu ha rebut 21.000 alumnes nous que haurien
necessitat un increment de més de 1.900 llocs de treball per a ser ben
atesos. Contràriament, les plantilles dels centres públics s’han
reduït en 355 places i les dels centres concertats segueixen força per
sota de les dels nostres companys. A la concertada, com hi fem front?
Doncs en base al vostre esforç econòmic i al nostre sobreesforç
docent: la nostra jornada lectiva és molt per sobre de la dels nostres
companys. Paguem l’absència d’una doble xarxa en igualtat de
condicions, vosaltres en diners i nosaltres en salut. Manquen, cada
dia més, professors per a una millor atenció educativa.

·        A les escoles públiques s’han reduït a la meitat les
vetlladores, que se’n cuiden dels alumnes que tenen més dificultats. A
la concertada, aquest personal és gairebé anecdòtic. En moltes
localitats, tampoc tenim accés als EAPs i a d’altres recursos que es
troben del tot col·lapsats. Manquen, cada dia més,  serveis essencials
per als alumnes amb més dificultats.


·        Desapareix la compensació de beques i ajuts als estudis.
Manquen, cada dia més, polítiques d’ajut per ampliar l’educació al
màxim de persones.

·        S’ha reduït encara més la ja insuficient despesa per a
finançar els programes de qualificació professional inicial (PQPI),
única oferta educativa creada per donar continuïtat als alumnes que no
se’n surten a l’ESO. Manquen, cada dia més, recursos per a combatre el
fracàs i l’abandonament escolar.


.         S’ajorna sense data el calendari per a garantir als
treballadors de la concertada unes retribucions, plantilles i jornada
lectiva anàlogues a la pública.
 S’incompleix la llei i els compromisos adquirits i s’afegeix que hi haurà una d disminució de l'aportació a l'escola privada: concerts i subvencions a les llars d'infants privades en un 19,9%-
La llei preveu una rebaixa salarial per al personal de l'escola concertada equivalent al previst (i ignorat encara) per al personal de l'ensenyament públic.

Aturem-ho!
El dissabte 28 de gener vine a la manifestació:
 • BARCELONA a les 17'00h – Davant del Hard Rock Cafe, costat carrer Rivadenyra
 • TARRAGONA a les 17'30h - Rambla Nova (Estàtua dels Despullats)
 • GIRONA a les 12'00h - Plaça de la Independència
 • LLEIDA a les 17'30h - Plaça Ricard Vinyes


27 de gen. 2012

Recull de premsa divendres 27 de gener de 2012

26 de gen. 2012

24 de gen. 2012

19 de gen. 2012

13 de gen. 2012

Per què ens manifestem aquest dimecres 18 de gener, els treballadors i treballadores de la concertada ?

 • Dimecres 18 de gener, a les 17:30h, MANIFESTACIÓ de Plaça Sant Jaume fins al Parlament de Catalunya(+)
 • Manifest de l'Escola Concertada en Contra de més retallades(+)
 • CCOO

 • NO A LES RETALLADES
  SALVEM ELS SERVEIS PÚBLICS
  MANIFESTACIÓ 18 DE GENER DE 2012


  A LES 17.30 HORES DES DE LA PLAÇA SANT JAUME FINS AL PARLAMENT
  Les organitzacions sindicals cridem els empleats i empleades dels serveis públics a mobilitzar-se activament per aturar la política de retallades pressupostàries i de personal que el govern de la Generalitat està duent a terme i preveu incrementar en un futur immediat, tant en els departaments de la seva titularitat com en el conjunt dels serveis públics afectats pels pressupostos de la Generalitat.

  Considerem que aquestes retallades són un atac directe a la qualitat dels serveis com a pilar fonamental de l’Estat del Benestar, incideixen directament en l’empitjorament de les condicions dels seus treballadors i treballadores, deterioren la qualitat del servei i les prestacions que ha de rebre la ciutadania. La intenció és clara: desballestar els serveis públics, deteriorar el seu funcionament i justificar així la seva privatització.

  Aquesta política de retallades està suposant ja una pèrdua considerable de llocs de treball i la seva continuïtat posa en perill molts milers més. Nosaltres defensem els SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT, i per aconseguir-los, les administracions han d’assumir la seva responsabilitat i això vol dir invertir en mitjans, plantilles suficients i ocupació de qualitat, per evitar el deteriorament dels serveis als ciudatans i ciudatanes.

  En aquest moment s’està debatent al Parlament de Catalunya la concreció d’aquestes retallades en el projecte dels pressupostos del 2012 i en el projecte de la llei d’acompanyament presentat pel Govern de CIU.
  El discurs oficial que tothom “ha d’ajustar-se el cinturó” és radicalment fals, ja que és àmpliament i socialment conegut que els culpables de la crisi, no solament no s’ajusten, sinó que aconsegueixen beneficis més alts (mireu els resultats als medis) o, arribat el cas, reben ajudes de tota mena. Si no fos per la gravetat de la situació, resultaria còmic veure com proclamen la necessitat de reduir l’estat del benestar amb retallades, copagament i privatitzacions dels serveis públics, amb la intenció de socialitzar les seves pèrdues.

  Per això, els treballadors i les treballadores del sector públic hem de caminar conjuntament amb la ciutadania en la defensa dels serveis públics i dels drets socials, per tal d’impedir l`aplicació d’aquestes polítiques que pretenen dinamitar l’Estat del Benestar. 
  Fem una crida a totes i tots els empleats públics i als treballadors i ciudatans i ciudatanes en general a defensar els serveis públics i els drets socials de la ciutadania per tal d’impedir l’aplicació d’aquestes polítiques.

  • PER UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT
  • MOBILITZA’T:    EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL
  • MOBILITZA’T:    EN DEFENSA DE LES TEVES CONDICIONS DE TREBALL
  • MOBILITZA’T:    CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
  • DEFENSEM ELS SERVEIS PÚBLICS COM A GARANTIA DE L’ESTAT DEL BENESTAR 
   UGT                          CCOO                                 USOC                  i altres sindicats

12 de gen. 2012

10 de gen. 2012

Dilluns 16 de gener 18h assemblea afilació Federació d'Ensenyament

 • Via Laietana, 16 (Barcelona) sala Plateria 2 (Soterrani)
 • També comptarem amb la participació de Josefina Pujol, tal com estava previst.Actualment és coordinadora de l'Àrea Pública de CCOO de Catalunya i una de les persones que participa en les Negociacions de la Mesa de Funció Pública amb el Govern de Catalunya. Havia estat Secretaria General de la Federació d'Ensenyament de CCOO de Catalunya i per aquest motiu és coneixedora de la problemàtica de tots els sectors educatius.
 • Documents que van centrant el debat (+) 

4 de gen. 2012

3 de gen. 2012

DOGC / BOE dimarts 3 de gener de 2012

 • RESOLUCIÓ ENS/2996/2011, de 23 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny. (Pàg. 302) DOGC núm. 6037 - 03/01/2012
 • Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publican los beneficiarios de ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior, para el curso 2011-2012. BOE-A-2012-54 3/01/2012
 • Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio correspondientes al curso académico 2011-2012.BOE-A-2012-54 3/01/2012
 • Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.BOE-A-2012-54 3/01/2012 
 •