25 de nov. 2011

18 de nov. 2011

11 de nov. 2011

10 de nov. 2011

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat d'anglès. Convocatòria extraordinària

Dates d'inscripció: del 21 de novembre (les 24 hores del dia, a partir de les 9 h) fins al 25 de novembre de 2011.

Info DEPARTAMENT (+)

El Departament d'Ensenyament organitza les proves de règim lliure per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d'anglès. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent) i que es tenen 14 anys o més.

No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne o alumna oficial i aspirant de règim lliure del mateix idioma.

 

Info DEPARTAMENT (+)

4 de nov. 2011