15 de març 2018

Manifestació en suport al Model Educatiu del nostre país


CCOO cridem a participar en la manifestació de Somescola el dissabte 17, a les 17 hores a Barcelona (Passeig de Gràcia/ Ronda Sant Pere).
Creiem important fixar uns objectius clars  per aquesta mobilització:

 • Impedir que s’afegeixi una nova segregació, la lingüística, a les que ja pateix actualment el nostre sistema educatiu, fruit de dècades de polítiques neo-lliberals i conservadores. Aquesta nova segregació, com tota la resta, recauria principalment sobre les filles i els fills de la classe treballadora.
 • Defensar el nostre model de convivència lingüística a l’escola com una tasca per a tota la comunitat educativa i tot el país, defugint de qualsevol intent de limitar-la o utilitzar-la en funció d’opcions polítiques, per molt legitimes que siguin.
 • Reivindicar el model d’immersió lingüística, com un model d’èxit, que ha demostrat la seva eficàcia pedagògica i social durant més de 30 anys on l'alumnat ha sortit amb un nivell competencial en les dues llengües cooficials. 
 • S’ha de garantir el respecte a les llengües de les persones que conformem la comunitat educativa. Una comunitat educativa plurilíngüe, com el conjunt de la societat catalana
8 de març 2018

8 de Març: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores8 de Març del 2018: CCOO convoca VAGA LABORAL de 2 hores

ENS PLANTEM contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feinaCCOO convoca vaga laboral de 2 hores el 8 de Març del 2018. Amb el lema 'Ens plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i contra les violències masclistes a la feina', la convocatòria té els següents objectius:
 • Increments salarials en tots els convenis. Cal apujar més els salaris més baixos.
 • Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.
 • Treball estable contra l'ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.
 • Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar.
 • Una Llei d’igualtat salarial.
 • Augment del poder adquisitiu de les pensions.
 • Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació, criança…
 • Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere en el treball.

MANIFEST DE LES CCOO D'EDUCACIÓ PEL 8 DE MARÇ DE 2018
Vives i lliures!

Unim-nos per a la igualtat!
Participa en les mobilitzacions!
 • Convoquem vaga laboral de 2 h el 8 de Març.
 • Donem suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants.
 • Concentracions al migdia davant dels ajuntaments.
 • Manifestacions descentralitzades a la tarda.


*Les dades del mapa s'aniran actualitzant a mesura que es vagin concretant els actes i les mobilitzacions i, posteriorment, amb imatges de cada un d'ells.

  Feu clic per descarregar-vos:

Coeducació: Materials de reflexió i pels centres educatius
http://educacio.ccoo.cat/2018/01/coeducacio-materials-de-reflexio-i-pels.html.Idees per una escola amb perspectiva de gènere: l'escola un espai feminista:


Cartells amb els horaris de la vaga als diferents sectors:
  
6 de març 2018

La discriminació salarial a la concertada

Hi ha tants motius per fer vaga feminista com a qualsevol altre sector 

1 de març 2018

La realitat de la recuperació de la paga de 2012

Les negociacions a la Mesa General de la Funció Pública són les que han permès recuperar part del que ens han arrabassat 

16 de febr. 2018

Defensem l’actual model lingüístic a l’escola catalana


Defensem l’actual model lingüístic a l’escola catalana
En referència a les declaracions de membres del govern espanyol segons les quals s’utilitzaria l’actual vigència de l’article 155 per imposar un formulari on s’hauria de triar l’idioma en el qual serà escolaritzat l’alumnat al sistema educatiu català, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya vol fer arribar les següents consideracions:

1.- Aquesta mesura suposaria afegir una nova segregació, la lingüística, a les que ja pateix actualment el nostre sistema educatiu, fruit de dècades de polítiques neo-lliberals i conservadores. Aquesta nova segregació, com tota la resta, recauria principalment sobre les filles i els fills de la classe treballadora.

2.- El model d’immersió lingüística ha demostrat la seva eficàcia pedagògica i social durant més de 30 anys on l'alumnat ha sortit amb un nivell competencial en les dues llengües cooficials. Només decisions polítiques orientades a adoctrinar de manera autoritària i artificial l’escola catalana poden explicar l’intent d’acabar amb ella.

3.- La defensa del nostre model de convivència lingüística a l’escola és una tasca per a tota la comunitat educativa i tot el país. Impulsarem la màxima unitat a totes les mobilitzacions i defugirem de qualsevol intent de limitar-la en funció d’opcions polítiques, per molt legitimes que siguin.

4.- Considerem que l’aplicació de l’article 155 no avala el Govern central a modificar el sistema educatiu català i hem començat a analitzar la defensa jurídica.

14 de febr. 2018

Recuperem el que és nostre! Retorn 20,77% de la paga extra de 2012 (nòmina d'abril)


RECUPEREM EL QUE ÉS NOSTRE!
Nòmina d'abril: Retorn 20,77% de la paga extra de 2012

Fruit de la lluita sindical, de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals, el 9 de juny del 2016 es va arribar a un acord a la Mesa General de la Funció Pública signat només per CCOO i UGT que incloïa, entre altres coses, abonar el 75,96% pendent de la paga de 2012. El març del 2018 estava previst cobrar l’últim pagament que correspon al 20,77%.

El Departament ha informat, que el pagament d'aquest últim termini es farà a la nòmina de l'abril i no al març com inicialment havíem pactat, adduint a problemes tècnics.

El Departament encara no ens ha informat del procediment per l'abonament a les persones que hi tenen dret però que actualment han passat a altres situacions administratives, s'ha extingit el seu vincle administratiu o contractual, han estat jubilats o jubilades, etc. En el moment que se'ns faciliti la informació us la farem arribar. 

Recordem que el 16 de juny del 2017 en un acord  de la Mesa General de la Funció Pública CCOO i UGT van pactar també la recuperació de la paga del 2013. L’acord inclou l’abonament durant el 2018 d’un mínim del 10% de la paga de 2013 que es va deixar de percebre durant aquell exercici, així com la incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions. Amb aquest acord es blinda la prescripció de la reclamació de la paga de juny 2013, que finalitzava a finals del mes de juny del 2017.

L’acord també compromet a continuar les negociacions de la calendarització del retorn de la totalitat de l’import de les pagues de 2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals que formen part de la nostra plataforma reivindicativa.

VINE I LLUITA AMB NOSALTRES

29 de gen. 2018

Quatre idees per tenir clara la subrogació

Quatre idees per tenir clara la subrogació

Què és la subrogació?
La subrogació d’un contracte es produeix quan un dels signants d’aquest contracte traspassa a un tercer el seu acompliment en les mateixes condicions que s’havien fixat en el seu moment entre l’empresa i els treballadors i treballadores.

Què suposa la subrogació?
La subrogació suposa la liquidació per l’empresa sortint de la part proporcional de les pagues extres. En cap cas, els treballadors i treballadores han de percebre cap indemnització, ja que la relació laboral no s’interromp. En cas de resolució posterior d’aquesta relació laboral, serà l’última empresa la que pagui la totalitat de la indemnització que procedís, tant dels temps treballat per l’empleat o empleada a la primera empresa com el treballat en la que se subroga.

Finalment, és important destacar que la subrogació mai suposa un nou contracte, per la qual cosa, si es pretenguessin realitzar canvis en les condicions laborals i els treballadors i treballadores no hi estiguessin d’acord, es podria denunciar aquesta circumstància.

Recordeu, idees importants a tenir en compte...
 • En una subrogació no s’ha de signar cap nou contracte.
 • S’han de mantenir les mateixes condicions laborals (salari, antiguitat, jornada...).
 • L’empresa sortint s’ha de fer càrrec de la liquidació de la part proporcional de pagues extres, hores extres.
 • En una subrogació no hi ha d’haver cap indemnització perquè no és un acomiadament.
 Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb CCOO

Vine i lluita amb nosaltres!


3 de gen. 2018

Coeducar per Innovar: jornada per a docents, suport educatiu i educadors i educadores


Dins de les activitats al voltant de "l'educació que volem" iniciem l'any 2018 amb la jornada "Coeducar per innovar". 


L'objectiu és reflexionar sobre la situació de la coeducació a Catalunya i donar eines per treballar-la als centres educatius.

La jornada es farà el 25 de gener a les 18 hores a la seu nacional de CCOO (Via Laietana 16, Barcelona).

El temes a tractar seran: 

1. -Estat de la qüestió i reptes de futur en referència a la Coeducació per part del Departament d'Ensenyament.
Ponent: MARTA CLAR BALLESTEROS (Responsable de polítiques de gènere al Departament d’Ensenyament).

2.- Marc teòric, el perquè de la coeducació i què es pot fer des dels centres educatius. 
Ponent: MERCÈ OTERO  VIDAL (Professora de Secundària).

3.- Propostes d'intervenció concretes per treballar a les aules de primària i de secundària.
Ponents: MERCÈ GARCÉS FERNÁNDEZ (Mestra de Primària) i MERCÈ GÓMEZ LLOBREGAT (Professora de Secundària).

Modera: MERCÈ MIRALLES CONTE (Mestra i delegada sindical de CCOO)

Les places són limitades i disposarem de servei de canguratge per qui ho necessiti.